155TGD2 Teoretická geodézie 2

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Základní údaje o předmětu

Anotace

Globální a regionální navigační družicové systémy. Keplerův pohyb a pohyb GNSS družic v reálném silovém poli. Elektromagnetické vlnění. Princip GNSS přijímače. Systematické chyby GNSS. Diference a lineární kombinace měření. Geodetické metody pozorování a zpracování GNSS. Mezinárodní služby IGS a EPN.

Doporučená literatura
Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Vydavatelství ČVUT 1997.
Hoffman-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems. GPS, GLONASS, Galileo and more. SpringerWienNewYork 2008.
Hrdina Z., Pánek P., Vejražka F.: Radiové určování polohy. Družicový systém GPS. Vydavatelství ČVUT 1995.

Přednášky

Přednášky probíhají ve středu od 15:00 do 16:40 v A230.

Přednášející: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: ftp://ftp.pecny.cz/pub/jako/CVUT-TGD2/.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

Harmonogram cvičení

Datum (stř) Program Zadání Odevzdání Test
21.2. zadání 1.úlohy Ú1
28.2. 1.úloha / 2.část
7.3. samostatné zpracování
14.3. zadání 2.úlohy Ú2 Ú1 T1
21.3. 2.úloha / 2.část
28.3. samostatné zpracování
4.4. zadání 3.úlohy Ú3 Ú2 T2
11.4. 3.úloha / 2.část
18.4. samostatné zpracování
25.4. zadání 4.úlohy Ú4 Ú3 T3
2.5. výukové pondělí
9.5. cvičení odpadá
16.5. test T4

Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni (rámcový přehled doplňujících cvičení je v harmonogramu zapracován). Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Po odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Nutnými podmínkami pro získání zápočtu jsou uznané všechny úlohy a splněné všechny testy. V případě nesplnění kteréhokoli testu máte možnost jedné opravy každého testu. Při nesplnění kteréhokoli testu v řádném i opravném termínu není možno udělit zápočet.

Zadání úloh

  1. GPS - výpočet drah družic
  2. GPS - oskulační elementy dráhy družice
  3. GPS - zpracování kódových měření
  4. GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí

Obsah úloh

Úlohy musí obsahovat následující části:

  • titulní strana (ke stažení zde);
  • numerické zadání;
  • postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
  • přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
  • závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
  • přílohy (je-li třeba).

Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit formou přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich opakované nedodržování povede k neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TGD2 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG2/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel na email cvičícího.

Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4
1 Antošová Lucie OK OK OK -
2 Boudová Kateřina OK OK OK -
3 Bubla Patrik OK OK OK -
4 Dolanský Jiří -
5 Dvořáková Barbora OK OK OK -
6 Havrdová Rozálie OK OK OK -
7 Chromá Kateřina OK OK OK -
8 Jehlička Josef OK OK OK -
9 Jorová Eliška OK OK OK -
10 Koudelka Jan OK OK OK -
11 Kulíková Martina OK OK OK -
12 Longin Jan OK OK -
13 Müller Vojtěch OK OK OK -
14 Otto Philip-Július OK -
15 Předota Antonín OK OK OK -
16 Shvets Kateryna OK OK OK -
17 Solovev Dmitrii OK OK OK -
18 Sucharda David OK OK OK -
19 Svobodová Nikola OK OK OK -
20 Šedivý Štěpán OK OK OK -
21 Šimek Tadeáš OK OK OK -
22 Šlais David OK OK OK -
23 Šleis David OK OK OK -
24 Šťastná Amálie OK OK OK -
25 Zamazal Jakub OK OK OK -
26 Zikešová Anna OK OK OK -

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána