155TG2 Teoretická geodézie 2 / úloha 1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu, označeni koncovkou 'n') pro stanici GOPE sítě EUREF EPN vytvořený dne 1.9.2016.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase dne 1.9.2016. Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času.

Pro tuto družici nakreslete následující grafy:

  • graf znázorňující závislost elevačního úhlu na čase,
  • a graf znázorňující polohu družice vůči pozorovateli v místním topocentrickém systému (skyplot).

Oba grafy sestavte pro celý celý den 1.9.2016. Polohy družice během dne vypočítejte na základě Keplerových elementů družice v čase . Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte souřadnice stanice uvedené na stránkách sítě CZEPOS (ETRS89).

Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout na stránkach IGS.

Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Další vhodné návody k řešení problému:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání jméno PRN epocha
hod min sec
1 Adamcová Alice 3 14 15 25
2 Beck Jakub 6 13 20 35
3 Bláhová Taťána 11 12 35 35
4 Boušek Martin 9 18 15 15
5 Horník Martin 8 9 50 20
6 Korec Pavel 7 11 25 20
7 Krauz Tomáš 12 13 15 20
8 Kučera Jakub 5 12 15 20
9 Kučerová Adéla 14 14 40 20
10 Martoš Samuel 21 10 15 20
11 Pelikán Václav 4 12 20 10
12 Sochor Miroslav 15 14 10 10
13 Straka Tomáš 19 10 25 10
14 Štropová Barbara 2 12 25 15
15 Tichá Anna 1 10 15 15
16 Tomášek Filip 20 20 25 15
17 Trojan Jakub 17 2 45 15
18 Váchová Hana 16 13 05 15
19 Váňa Ondřej 18 11 15 10