155TGD2 Teoretická geodézie 2

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu

Anotace

Globální a regionální navigační družicové systémy. Keplerův pohyb a pohyb GNSS družic v reálném silovém poli. Elektromagnetické vlnění. Princip GNSS přijímače. Systematické chyby GNSS. Diference a lineární kombinace měření. Geodetické metody pozorování a zpracování GNSS. Mezinárodní služby IGS a EPN.

Doporučená literatura
Mervart L., Cimbálník M.: Vyšší geodézie 2. Vydavatelství ČVUT 1997.
Hoffman-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E.: GNSS – Global Navigation Satellite Systems. GPS, GLONASS, Galileo and more. SpringerWienNewYork 2008.
Hrdina Z., Pánek P., Vejražka F.: Radiové určování polohy. Družicový systém GPS. Vydavatelství ČVUT 1995.

Přednášky

Přednášky probíhají ve středu od 14:00 do 15:40 v A230.

Přednášející: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: ftp://ftp.pecny.cz/pub/jako/CVUT-TGD2/.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

Harmonogram cvičení

Datum Program Zadání Odevzdání Test
20.2. zadání 1.úlohy Ú1
27.2. 1.úloha / 2.část
5.3. zadání 2.úlohy Ú2
12.3. 2.úloha / 2.část Ú1 T1
19.3. volno, zotavení po G++
26.3. samostatné zpracování
2.4. zadání 3.úlohy Ú3 Ú2 T2
9.4. 3.úloha / 2.část
16.4. samostatné zpracování
23.4. zadání 4.úlohy Ú4 Ú3 T3
30.4. výuková středa
7.5. test T4
14.5. rektorský den

Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni (rámcový přehled doplňujících cvičení je v harmonogramu zapracován). Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Po odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Nutnými podmínkami pro získání zápočtu jsou uznané všechny úlohy a splněné všechny testy. V případě nesplnění kteréhokoli testu máte možnost jedné opravy každého testu. Při nesplnění kteréhokoli testu v řádném i opravném termínu není možno udělit zápočet.

Zadání úloh

  1. GPS - výpočet drah družic
  2. GPS - oskulační elementy dráhy družice
  3. GPS - zpracování kódových měření
  4. GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí

Obsah úloh

Úlohy musí obsahovat následující části:

  • titulní strana (ke stažení zde);
  • numerické zadání;
  • postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
  • přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
  • závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
  • přílohy (je-li třeba).

Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit formou přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich opakované nedodržování povede k neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle čísla úlohy: ftp://k155-133.fsv.cvut.cz/TG2. Pro vložení úlohy se k serveru k155-133.fsv.cvut.cz přihlašujte jako uživatel student, heslo je student.

Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Nefunguje-li vám odevzdání na server k155-133.fsv.cvut.cz, je možno úlohu odevzdat i zasláním na email svého cvičícího.

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4
1 Babjuková Nela OK OK OK -
2 Bořík Josef OK OK OK -
3 Čáp Ondřej OK OK OK -
4 Černohousová Tereza OK OK OK -
5 Čihák Albert OK OK OK -
6 Dolanský Jiří OK OK OK -
7 Dufek Jakub OK OK OK -
8 Grossová Markéta OK OK OK -
9 Hádlík Marek OK OK OK -
10 Hnízdilová Eliška OK OK OK -
11 Kareš Petr OK OK OK -
12 Kleiner Lukáš -
13 Klimeš Matěj OK OK OK -
14 Kovář Michal OK OK OK -
15 Mihal Ondřej OK OK OK -
16 Mlejnek Tomáš OK OK OK -
17 Nedoma Matouš OK OK OK -
18 Otto Philip-Július OK OK OK -
19 Pokorný Matyáš OK OK OK -
20 Rabasová Adéla OK OK OK -
21 Roučka Filip OK OK OK -
22 Sedlák Kryštof OK OK OK -
23 Slabá Eliška OK OK OK -
24 Šimůnková Anna OK OK OK -
25 Tomášková Jana OK OK OK -
26 Turek Jakub OK OK OK -
27 Vybíral Štěpán OK OK OK -
28 Weiss Filip OK OK OK -
29 Zámišová Emma OK OK OK -
30 Zbíral Tomáš OK OK OK -
31 Zeman Vojtěch OK OK OK -

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána