155GIT1 / 8. cvičení

Z GeoWikiCZ
Verze z 24. 4. 2023, 19:07, kterou vytvořil Holesovsky (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Uživatelské funkce

Náplň

 1. drobné úlohy

Ukázky

Drobné úlohy

Funkce pro výpočet nekonečné řady do zadané přesnosti (příklad iterativního výpočtu)

např. výpočet funkce arctg(), viz Taylorova řada:

 function arctgx = arctg(x,mez)
 % vypocet funkce arctg rozvojem v radu do zadane presnosti
 % IN: x   ... vektor argumentu funkce
 %   mez  ... zadana presnost vypoctu
 % OUT: arctgx ... vektor vypoctenych uhlu z intervalu <-pi/2,pi/2>

 if any(x > 1) | any(x < -1)
   error('arctg: Vstupni hodnoty musi byt z intervalu <-1,1>.')
 end

 if nargin < 2
   mez = 1e-10;
 end

 % výpočet pro každý prvek daného vektoru samostatně
 for i=1:length(x)
   % start iterace pro i-tý vstupní prvek
   y0 = 100;  % vkládám fiktivní hodnotu, kterou x na vstupu nikdy nemůže nabýt
   % 1.iterace
   n = 1;
   y = x(i);
   while abs( y-y0 ) > mez
     % n-ta iterace
     n = n+1;
     y0 = y;
     y = y0 + (-1)^(n+1) * x(i)^(2*n-1) / (2*n-1);
   end
   % uložení vypočtené hodnoty do výstupní proměnné
   arctgx(i) = y;
   fprintf('Pocet iteraci vypoctu: %d\n',n)
 end
 function arctgx = arctg(x,mez)
 % vypocet funkce arctg rozvojem v radu do zadane presnosti
 % IN: x   ... matice argumentu funkce
 %   mez  ... zadana presnost vypoctu
 % OUT: arctgx ... matice vypoctenych uhlu z intervalu <-pi/2,pi/2>

 if any(any(x > 1)) | any(any(x < -1))
   error('arctg: Vstupni hodnoty musi byt z intervalu <-1,1>.')
 end

 if nargin < 2
   mez = 1e-10;
 end

 % výpočet pro každý prvek dané matice samostatně
 for i=1:size(x,1)
   for j=1:size(x,2)
     % start iterace pro i,j-tý vstupní prvek
     y0 = 100;  % vkládám fiktivní hodnotu, kterou x na vstupu nikdy nemůže nabýt
     % 1.iterace
     n = 1;
     y = x(i,j);
     while abs( y-y0 ) > mez
       % n-ta iterace
       n = n+1;
       y0 = y;
       y = y0 + (-1)^(n+1) * x(i,j)^(2*n-1) / (2*n-1);
     end
     % uložení vypočtené hodnoty do výstupní proměnné
     arctgx(i,j) = y;
     fprintf('Pocet iteraci vypoctu: %d\n',n)
   end
 end

Úlohy