155GIT1 / 8. cvičení / Příklady

Z GeoWikiCZ
  • Vytvořte a otestujte funkci pro výpočet funkce hyperbolický sinus (sinh x). Pro tuto funkci platí rozvoj v nekonečnou řadu, který má tvar
Rozvoj je definován pro všechna . Výpočet proveďte pro předem zadanou přesnost. Pro kontrolu můžete využít definiční vztah funkce sinh x, který je viz Hyperbolické funkce