Studentské aktivity

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Studenstkým aktivitám v rámci Fakulty stavební je věnována samostatná stránka na fakultním webu. Na tomto místě uvádíme stručný přehled věnovaný studijnímu programu Geodézie, kartografie a geoinformatika.

G++

G++ je kultovní společenská akce studijního programu Geodézie a Kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádána každý rok na přelomu března a dubna. Cílem akce není jen křest prváků programu Geodézie a Kartografie, ale je jím i setkání studentů, profesorů a absolventů v netradičním prostředí. Tradice této akce vynikla v roce 1991. Poté se konala ještě tři následující roky. V období let 1995–2001 se G++ nekonala. V roce 2002 byla tradice opět obnovena a nyní se koná každý rok.

Google Summer of Code

Cílem Google Summer of Code je vytvoření prostředí, ve kterém se setkají studenti (nejen IT oborů) s vývojáři open-source projektů. Výsledkem je spolupráce, která umožní studentům získat neocenitelné zkušenosti, finanční ohodnocení a projektům nabídne nové nápady a vylepšení.

2014

2013

2012

2011

GISáček

Konference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Konference je pořádána Institutem geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB - TUO, Ostrava. Více na oficiálních stránkách konference GISáček.

Soutěže se od roku 2008 také účastní studenti studijního programu Geodézie a kartografie.

2009

  • Zuzana Basíková (obor Geoinformatika - diplomová práce, 4.místo)
  • Jan Jiránek (obor Geoinformatika - diplomová práce, 1.místo a zvláštní cena FreeGeoCZ)

2008

Mapa roku

Mapa roku je soutěž pořadaná Kartografickou společností ČR. Jedna z kategorií soutěže nese název "Kartografické výsledky studentských prací".

2008

  • Tomáš Janata (absolvent oboru Geoinformatika, doktorand katedry Mapování a kartografie) získal první cenu v kategorii studentských prací za mapovou přílohu své diplomové práce.

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)

Každý rok probíhá lokální kolo v oboru Geodézie a kartografie na úrovni fakulty. Nejlepší práce jsou pak vybrány k reprezentaci v mezinárodním kole. Fakultní stránky soutěže zde.

Aktuální ročník soutěže na oboru geodézie a kartografie zde.

2012

  • Anna Kratochvílová a Václav Petráš (obor Geoinformatika, 1.místo v mezinárodním kole v Brně v sekci Geodézie a kartografie)

2008

  • Jan Jiránek (obor Geoinformatika, 1.místo v mezinárodním kole v Ostravě v sekci Geodézie a kartografie)

2007

  • Josef Sebera (obor Geodézie a kartografie, 1.místo v mezinárodním kole v Žilině v sekci Geodézie a kartografie)

2006

  • Michal Janec (obor Geodézie a kartografie, 2.místo v mezinárodním kole v Brně v sekci Geodézie a kartografie)

2005

  • Pavel Bozděch (obor Geodézie a kartografie, 2.místo v mezinárodním kole v Košicích v sekci Geodézie a kartografie)