Akreditace 2009 - obor Geoinformatika

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Upozornění: toto je pouze pracovní text možného návrhu doporučeného studijního plánu tříletého bakalářského oboru Geoinformatika a navazujícího stejnojmenného magisterského dvoua půlletého oboru. Původní bakakářeské povinně volitelné předměty přesunuty za magisterské PV předměty, v bakalářském oboru žádné nebudou.

Předměty u kterých byl změněn semestr:

  • 153PIN2 Projekt - informatika 2 byl přesunut z letního do zimního semestru
Hvězdička (*) označuje předměty, které jsou vyučovány v zimním i letním semestru, p - povinný předmět, pv - povinně volitelný předmět, v - volitelný předmět

Volba cizího jazyka v prvním semestru je na studentovi, na oboru geoinformatika se ale předpokládá minimálně pasivní znalost angličtiny, běžně mohou být zadávany studijní materiály v angličtine (v informatice to jinak ani prakticky nejde).

Bakaláři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1B 101MA1G 3 3 8 z,zk *p   Matematika 1G doc. Kočandrlová
1B 101AZNM 2 0 2 z p   Algoritmy a základy numerické matematiky Mgr. Bořík
1B 104CJ1 0 2 2 z *p   Cizí jazyk 1  
1B 151TGE1 3 3 6 z,zk p   Technická geodézie 1 Ing. Ratiborský
1B 152APOT 2 1 4 z,zk p   Aplikovaná optika (společně s K102) doc. Krpata, doc. Novák
1B 152MEG 2 0 3 z,zk p   Metody a postavení geodézie prof. Mervart
1B 153OSL 2 2 5 kz p   Operační systém Linux Ing. Pytel
1B 103TV1 0 2 0 z p   Tělesná výchova 1
1B 101XM11 0 2 0 z v   Matematika 11 - repetitorium
2. semestr
2B 101MA2G 3 2 6 z,zk *p 101MA1G Matematika 2G doc. Kočandrlová
2B 101KOGG 2 2 5 z,zk p   Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá
2B 102FY1 2 1 4 z,zk p   Fyzika 1 prof. Mikš
2B 104CJ2 0 2 2 z, zk *p 104CJ1 Cizí jazyk 2  
2B 143ZIP 2 0 2 z     Životní prostředí doc. Dostál
2B 151TGE2 2 3 6 z,zk p   Technická geodézie 2 doc. Blažek
2B 153DASY 2 2 5 z,zk p   Databázové systémy prof. Čepek
2B 103TV2 0 2 0 z p   Tělesná výchova 2
2B 101XM21 0 2 0 z v   Matematika 21 - repetitorium
3. semestr
3B 151VTH 0 2 1 kz p   Výuka v terénu z technické geodézie (1 týden před zahájením semestru) Ing. Seidl
3B 101MA3G 2 2 5 kz p 101MA2G Matematika 3G doc. Kočandrlová
3B 152EMEG 3 2 6 z,zk p   Elektronické metody v geodézii doc. Krpata
3B 152TEG1 3 3 6 z,zk p   Teoretická geodézie 1 prof. Mervart
3B 152TCV1 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 Ing. Lukeš
3B 153PGC 3 2 6 z,zk p 153DASY Programovací jazyk C++ prof. Čepek
3B 103TV3 0 2 0 z p   Tělesná výchova 3  
3B 152GIZP 0 4 2 z v   Projekt GIS pro životní prostředí (2 týdny v SRN před zahájením semestru) Ing. Tesař
4. semestr
4B 101MA4G 2 2 5 z,zk p 101MA3G Matematika 4G doc. Kočandrlová
4B 105PSS 2 0 2 z p   Psychologie a sociologie PhDr. Šafránková, PhDr. Emrová
4B 152TEG2 3 3 7 z,zk p   Teoretická geodézie 2 prof. Mervart
4B 152TCV2 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 Ing. Lukeš
4B 153PJIN 0 3 5 kz p 153PGC Projekt - informatika prof. Čepek
4B 153MAKA 2 2 5 z,zk p   Matematická kartografie Ing. Buchar
4B 103LVK 0 2 0 z p   Výcvikový kurz  
4B 103TV4 0 2 0 z p   Tělesná výchova 4  
5. semestr
5B 101PMSH 2 2 5 z,zk p   Pravděpodobnost a matematická statistika RNDr. Nosková
5B 135GEGO 2 1 2 z,zk p   Geologie pro geodetické obory doc. Tylš
5B 151PRGE 0 3 5 kz p   Projekt - geodézie Ing. Kubín
5B 153GIS1 2 2 6 z,zk p   GIS 1 doc. Halounová
5B 153MAPH 3 2 4 z,zk p   Mapování H doc. Huml
5B 153FTG1 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie 1 doc. Pavelka
5B 154POPR 2 0 3 zk p   Pozemkové právo doc. Drobník
6. semestr
6B 153DPZE 2 2 4 z,zk p   Dálkový průzkum Země doc. Halounová
6B 153KANH 3 2 6 z,zk p   Katastr nemovitostí H doc. Michal
6B 153GIS2 2 2 6 z,zk p   GIS 2 doc. Halounová
6B 154IGH 2 2 5 z,zk p   Inženýrská geodézie 1 doc. Procházka
8B xxxBAP 0 8 10 z p   Bakalářská práce  

Magistři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1M 101STG 2 2 6 z,zk p   Statistika RNDr. Nosková
1M 128TEG 2 2 6 z,zk p   Teorie grafů doc. Demel
1M 153OBP 2 2 6 z,zk p   Objektové programování prof. Čepek
7B 153TTKH 3 2 5 z,zk p   Topografická a tématická kartografie H prof. Veverka, Ing. Zimová
1M   7   pv   Povinně volitelné předměty  
2. semestr
2M 101NMG 2 2 6 z,zk p   Numerická matematika prof. Marek
2M 101PJS 0 3 5 kz p   Projekt - statistika RNDr. Nosková
ZB 105PMTP 0 2 2 kz pv   Psychologie manažera a týmová práce  
6B 153WTE 2 1 4 z,zk p 153OBP Úvod do zpracování prostorových dat prof. Čepek
7B 153ZODH 0 2 2 z p   Zpracování obrazových dat doc. Halounová
2M   10   pv   Povinně volitelné předměty  
3. semestr
3M                  
2M 153PIN2 0 3 5 kz p 153WTE Projekt - informatika 2 prof. Čepek
7B 105ETFH 2 0 2 z p   Etika a filozofie PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
7B 128OPTM 2 2 6 z,zk p   Optimalizační metody doc. Klvaňa
7B 128INSS 1 2 4 z,zk p   Informační systémy - S RNDr. Vaníček
3   ??   pv   Povinně volitelné předměty  
4. semestr
  105??? 0 2 2 zk p   Rétorika a základy profesní prezentace  
  152GNSS 3 0 5 zk p   Praktické aplikace GNSS prof. Mervart
  153??? 3 0 5 kz p   Projekt GIS doc. Halounová
4M                  
4   ??   pv   Povinně volitelné předměty  
5. semestr
3M xxxDPM 0 24 30 z p   Diplomová práce  
Povinně volitelné magisterské předměty
ZM 101YTNP 2 2 5 z,zk pv   Tenzorový počet doc. Kočandrlová
ZM 101OSF 2 2 5 z,zk pv   Ortogonální systémy funkcí doc. Kočandrlová
ZM 101YAGE 0 2 3 kz pv   Aplikovaná geometrie doc. Kočandrlová
ZM 102YLMF 2 1 3 z,zk pv   Lasery a moderní fyzika Ing. Novák
ZM 128YISR 2 2 5 z,zk pv   Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování doc. Klvaňa
ZM 128YKOP 2 0 3 zk pv   Kombinatorická optimalizace doc. Demel
ZM 128POVS 1 2 4 kz pv   Praktika z operačního výzkumu Ing. Kučerová
ZM 128YVOR 2 2 5 z,zk pv   Vícekriteriální optimalizace a teorie rozhodování Ing. Kučerová
ZM 128YBPS 2 0 3 z pv   Bezpečnost počítačových sítí Dr. Ludvík
ZM 142IVH 1 2 4 kz pv   Informační technologie ve vodním hospodářství doc. Toman
ZM 142YHTS 2 2 4 z,zk pv   Hydrotechnické stavby doc. Satrapa
ZM 143YGKI 0 3 3 kz pv   GIS v krajinném inženýrství Ing. Krása
ZM 151YPOM 2 2 4 z,zk pv   Pozemkový management Ing. Vlasák
ZM 151YVUS 3 3 6 z,zk pv   Vyrovnání účelových sítí Ing. Kubín, Ing. Soukup
ZM 152YKGD 2 2 5 z,zk pv   Kosmická geodézie Prof. Kostelecký
ZM 153YDIH 2 2 4 z,zk pv   Digitální fotogrammetrie H Ing. Hodač
ZM 153YZOD 2 2 4 z,zk pv   Zpracování obrazových dat Ing. Landa
ZM 153YFSG 2 2 4 z,zk pv   Free software GIS Ing. Landa
ZM 153YNGS 2 2 4 z,zk pv   Nadstavby GIS Ing. Soukup
ZM 153YPDM 0 3 3 kz pv   Projekt digitální mapy Ing. Zimová, Ing. Cajthaml
ZM 154YPIG 1 2 3 z,zk pv   Praktika z inženýrské geodézie 2 Doc. Štroner
 
LM 126PER 1 2 3 z pv   Personalistika doc. Novák
LM 128YNAP 2 0 3 zk pv   Navrhování a analýza algoritmů doc. Demel
LM 128YKS 3 0 4 zk pv   Kódování a šifrování RNDr. Vaníček
LM 128PRR 1 2 4 z,zk pv   Projektové řízení a řízení projektů Ing. Vytlačil
LM 143YOPH 2 2 4 z,zk pv   Ochrana a organizace povodí H doc. Dostál
LM 143YSM 1 2 3 kz pv   Simulační modely doc. Dostál, Ing. Krása
LM 151YNPM 2 2 4 z,zk pv   Nástroje pozemkového managementu v ČR Ing. Vlasák
LM 153YGES 2 2 4 z,zk pv   Geostatistika doc. Halounová
LM 153YVDD 2 2 4 z,zk pv   Vizualizace a distribuce prostorových dat Ing. Soukup
LM 153ISZK 2 0 2 z pv   Informační systémy zeměměřictví a katastru prof. Čepek
LM 153YTDP 2 2 4 z,zk pv   Technologie dokumentace památkových objektů doc. Pavelka
LM 154YMDS 2 2 4 z,zk pv   Měření a dokumentace staveb, podzemních prostor doc. Hánek
 
OM 101YNM 2 2 5 z,zk pv   Numerické modelování prof. Křížek
OM 102YMM 1 1 3 kz pv   Počítačové modelování v Matlabu doc. Novák
OM 105YSVS 2 0 2 zk pv   Společensko vědní seminář doc. Liška
OM 153YJJ 2 2 6 z,zk pv   Jazyk Java Ing. Pytel
OM 154YDGK 2 0 2 zk pv   Dějiny geodézie a kartografie doc. Hánek
OM 175YVR1 1 3 4 kz pv   Virtuální realita 1 Ing. Hamata
OM 175YVR2 1 3 4 kz pv   Virtuální realita 2 Ing. Dvořák
Povinně volitelné bakalářské předměty
ZB 102YF2 0 2 2 z pv   Fyzika 2H doc. Novák
ZB 128OSPO 2 1 4 z,zk pv   Operační systémy počítačů Ing. Dřevo
ZB 143YVHK 1 1 2 z pv   Vodohospodářské důsledky změn klimatu Ing. Dočkal
ZB 143YHMS 2 0 2 zk pv   Hydromeliorační stavby doc. Dostál
ZB 151YAGI 0 2 2 kz pv   Aplikační GIS (MISYS) Ing. Loula
ZB 151DMTA 0 2 2 kz pv   Digitální model terénu Atlas Ing. Loula
ZB 153IGS1 0 2 2 kz pv   Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Žofka
ZB 154YPGH 1 2 3 z,zk pv 154IGH Praktika z inženýrské geodézie H Doc. Štroner
 
LB 102YFYS 0 2 2 z pv   Fyzikální seminář doc. Novák
LB 105PMTP 0 2 2 kz pv   Psychologie manažera a týmová práce  
LB 128PGC 1 1 3 z pv   Počítačová grafika a CAD 1 RNDr. Vaníček
LB 128PGC2 0 2 3 z,zk pv   Počítačová grafika a CAD 2 RNDr. Vaníček
LB 128POS 2 1 4 z,zk pv   Počítačové sítě doc. Demel
LB 128SYAS 2 2 5 z,zk pv   Systémová analýza a syntéza Ing. Vytlačil
LB 128UMN 1 2 3 z,zk pv   Umělá inteligence Ing. Dřevo
LB 151YPTG 1 2 3 z,zk pv   Praktika z technické geodézie Ing. Kubín
LB 151PSM 0 2 2 kz pv   Programovací systém Matlab Ing. Kubín
LB 152YNAS 2 1 3 z,zk pv   Navigační systémy Ing. Lukeš
LB 153DIK 0 2 2 kz pv 153TTKH Digitální kartografie Ing. Zimová, Ing. Cajthaml
LB 153IGS2 0 2 2 kz pv   Interaktivní grafické systémy 2 Ing. Soukup
LB 153INKA 0 2 2 kz pv   Interaktivní kartografie Ing. Cajthaml
LB 153NOG 2 0 2 kz pv   Normy v geoinformatice Ing. Zimová
 
OB 151xxxx 2 1 4 z,zk pv   Pozemkové úpravy H Ing. Vlasák
OB 153YSS1 0 3 3 kz pv   Softwarový seminář 1 prof. Čepek
OB 153YSS2 0 3 3 kz pv   Softwarový seminář 2 prof. Čepek
OB 154LSK 1 1 2 kz pv   Laserové skenování prof. Pospíšil