151TGE2 Technická geodézie 2

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 151TGE2)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Podrobné měření polohopisné. Výškový systém ČR. Stabilizace výškových bodů. Geometrická nivelace ze středu, technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metoda trigonometrického určování výškových rozdílů. Způsoby eliminace vlivu refrakce na měřený zenitový úhel. Centrace a matematická redukce měřených veličin. Podrobné měření výškopisné zahrnuje technologie tachymetrické metody až po vyhotovení výškopisného plánu.

Doporučená literatura
 1. BLAŽEK, R.- SKOŘEPA, Z.: Geodézie 3 Výškopis, ČVUT Praha, 2009, (vydání třetí).
 2. BLAŽEK, R.- SKOŘEPA, Z.: Geodézie 3, ČVUT Praha, 2006, dotisk přepracovaného vydání

Přednášky

Přednášející: Doc. Ing. Radim Blažek

 1. Úvod do výškových měření (základní pojmy, druhy výšek, metody výškových měření) Výškový systém ČR. Stabilizace a signalizace výškových bodů.
 2. Nivelace. Podstata metody. Nivelační přístroje libelové a kompenzátorové (příprava k měření, zkoušky a rektifikace). Digitální nivelační přístroje s kódovým odečítáním.
 3. Laserové nivelační přístroje. Nivelační latě a podložky. Nivelační metody. Technologie nivelačních měření. Druhy nivelace (technická a přesná nivelace).
 4. Chyby a přesnost nivelačních prací, mezní odchylky. Vyrovnání výsledků nivelačních měření. Speciální nivelační práce. Nivelace profilů.
 5. Plošná nivelace. Hydrostatická nivelace. Jednotky měření tlaku vzduchu (barometrické měření výšek). Trigonometrické měření výšek předmětu (princip, použití, přesnost).
 6. Trigonometrické určování výškových rozdílů (TUVR) ve vysokohorském terénu. TUVR v plochém terénu.
 7. Stručná teorie refrakce. Měřené veličiny při TUVR a jejich redukce. Přístroje a cílové znaky.
 8. Centrace a redukce zenitových úhlů. Určování centračních prvků, výšek horizontu teodolitu a cílového znaku. Způsoby měření zenitových úhlů. Připojovací měření.
 9. Matematické redukce měřené délky. Tři základní postupy pro potřeby polohopisu a výškopisu.
 10. Podrobné měření výškopisné. Terénní reliéf a jeho znázorňování. Tachymetrie – princip. Přístroje a pomůcky dříve a dnes. Přesnost tachymetrie.
 11. Digitální model terénu (DMT). Přehled přednesené látky. Požadavky ke zkoušce.

Otázky ke zkoušce

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.