152APOT Aplikovaná optika

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 152APOT)

Předmět byl nahrazen novým předmětem 152GP1 Geodetické přístroje 1anotace

Výuka je zajišťována ve vzájemné spolupráci katedry fyziky a katedry vyšší geodézie, z čehož vyplývá i zaměření obou částí. Prvá je teoretická a nosným obsahem přednášek je teorie optického zobrazení a optických chyb. Druhá je technická a zabývá se konstrukcemi optických částí geodetických přístrojů.

přednášky

Přednášky probíhají každé úterý v místnosti C208 od 8:00 do 9:50.

cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označena jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Na každé cvičení si studenti musí přínést písemnou přípravu k dané úloze. Náplní cvičení je těchto 5 úloh:

 1. Určení lámavých úhlů trojbokého hranolu
 2. Určení tloušťky čočky a poloměru výbrusu sférických ploch
 3. Určení ohniskové vzdálenosti na Abbeho komparátoru
 4. Určení koeficientu propustnosti neutrálního filtru pro různé vlnové délky
 5. Laboratorní určení parametrů dalekohledu

Podklady k jednotlivým úlohám jsou uvedeny v níže uvedeném skriptu [2] a jsou též k dispozici ke stažení na následujících odkazech:

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech 5 úloh a odevzdání technických zpráv.

technické zprávy obsahují

 • titulní stránku
  • titul.doc - titulní stránka technické zprávy
 • zadání úlohy
 • stručný postup
 • měřené hodnoty a výpočty
 • výsledky
 • závěr

doporučená literatura

 • [1] A.Mikš: Aplikovaná optika 10 (Geometrická a vlnová optika), Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
 • [2] F.Krpata: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005
 • [3] J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004