153GIS2 / 2. cvičení

Z GeoWikiCZ

3D Analyst, raster reclass, raster math, functional surface

Zadání

Data

Odkazy

Úkoly

(pro rastry používejte pixel 10 m)

 1. Jaká je výměra území s nadmořskou výškou nad 1000 m?
 2. Jaká je výměra území se sklonem 5-10 stupňů?
 3. Jaká je výměra území s orientací na jih (azimut 160-200)?
 4. Jaká je výměra území s orientací na jih (azimut 160-200) a zároveň se sklonem 10-15 stupňů?
 5. Jaká je výměra území, které je viditelné z bodu v S-JTSK [1055000, 560000] a zároveň má nadmořskou výšku 800-1000 m?
 6. Jaká je výměra území, kde jsou splněny alespoň 2 z následujících podmínek - nadmořská výška nad 1000 m, sklon 5-10 stupňů, orientace na jih (azimut 160-200)?
 7. Jaká je výměra území, které je do 1000 m od nejbližší silnice a zároveň má nadmořskou výšku nad 800 m?
 8. Jak dlouhý úsek silnice je vidět z bodu v S-JTSK [1055000, 560000]?
 9. Jaká ve výměra území, kde nadmořská výška je menší než výraz "100 krát sklon svahu ve stupních"?
 10. Jaká je nadmořská výška bodu v S-JTSK [1055000, 560000]?
 11. Jaká je skutečná délka (po povrchu) všech silnic v území?

Výsledky

(může se lišit o několik ha, závisí na způsobu vytvoření DMT)

 1. 855 ha
 2. 2667 ha
 3. 1120 ha
 4. 307 ha
 5. 33 ha
 6. 588 ha
 7. 886 ha
 8. 338 m
 9. 6935 ha
 10. 632 m (3D Analyst • Functional Surface • Add Surface Information)
 11. 40166 m