153GIS2 / 1. cvičení

Z GeoWikiCZ

3D Analyst, TIN, rastr, surface analysis

Zadání

Náplň

ArcGIS

Úkoly

  1. naučte se ovládat tvorbu DMT (TIN a GRID) a jejich převod
  2. naučte se používat funkce pro analýzu povrchu (Slope, Aspect, Hillshade, Viewshed, Contour, ...)

Externí odkazy