153GIS2 / 3. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Raster interpolation

Zadání

Data

Odkazy

Úkoly

(pro rastry používejte pixel 10 m, pokud není uvedeno jinak)

  1. Jakou teplotu má bod o souřadnicích 564 300, 1 057 100 při použití rastru vypočteného metodou IDW (parametry: POWER 2, pixel 10 m, zbytek výchozí hodnoty)?
  2. Jaká je průměrná teplota v nadmořské výšce 600 až 700 m při použití rastru vypočteného metodou Kriging (parametry: ordinary, spherical, pixel 10 m, zbytek výchozí hodnoty)?
  3. Jaká je průměrná teplota v nadmořské výšce 600 až 700 m při použití rastru vypočteného metodou Spline (parametry: pixel 10 m, zbytek výchozí hodnoty)?
  4. Jaká je plocha území, kde je teplota nižší jak 5 °C, je orientována na sever (azimut 340° až 20°) a je vzdálena do 500 metrů od nejbližší silnice (využijte interpolační metodu Natural Neighbor)?
  5. Vyzkoušejte si funkci Topo to Raster na datech Ohňové země. Vypočítejte DEM s využitím vrstev kót, vodních toků, vrstevnic, vodních ploch a pevniny. Dále vypočítejte DEM pouze s využitím vrstev kót, vrstevnic a pevniny. Velikost buňky pro oba DEM vypočítejte a zaokrouhlete na celé metry pro měřítko 1 : 5 000 000 a 300 DPI. Minimální Z hodnotu nastavte na 0. Vypočítejte plochu území, pro kterou je absolutní hodnota rozdílu výšek DEM větší jak 50 metrů .

Výsledky

  1. 5,51 °C
  2. 4,84 °C
  3. 4,72 °C
  4. 117 ha (Seemann), 144 ha (Cajthaml)
  5. 2362 (Seemann), 2152 (Cajthaml)