155GIS2 / 1. cvičení

Z GeoWikiCZ
Verze z 12. 3. 2020, 10:58, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tvorba digitálního modelu terénu, úvod do Model Builderu

Náplň cvičení

 1. Zpracování Lidarových dat
 2. Tvorba TIN z vrstevnic
 3. Terrain dataset, související datové vrstvy
 4. Seznámení s Model Builder

Geodata

Volně dostupná

Základní pojmy

Další odkazy

Poznámky k systému ArcGIS

ČÚZK DMR / DMP

Import
 • 3D Analyst • Conversion • From File
  • Point File Information
  • ASCII 3D to Feature class
Postup pro metodu Window Size (polohové kriterium)
 • 3D Analyst • Data Management • Terrain Dataset
  • Create Terrain (PyramidType: WindowSize)
  • Add Terrain Pyramid Level (např. 2 1000, 4 2000, 8 4000)
  • Add Feature class to Terrain
  • Build Terrain
Postup pro metodu Z-tolerance (výškové kriterium)
 • 3D Analyst • Data Management • Terrain Dataset
  • Create Terrain (PyramidType: ZTolerance)
  • Add Terrain Pyramid Level (např. 0.10 1000, 0.13 1010, 0.16 1020, 0.20 1030, ..., )
  • Add Feature class to Terrain
  • Build Terrain
Konverze na rastr
 • 3D Analyst • Conversion • From Terrain • To Raster

Tvorba z DMT z vrstevnic

Vytvoření TINu pro okres Litoměřice

Hydrologicky korektní DMT

Model Builder

 • proměnné (samostatné nebo vytvořené přímo z funkcí - "From Parameter")
 • parametry modelu
 • nastavení více vstupních dat - List
 • nastavení iterací modelu
 • export do Pythonu
Ukázka hydrologického modelování pomocí Model Builderu
Spuštění úlohy modeleru v ArcGIS
Odkazy

Odkazy

-->

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Vytvořte digitální model reliéfu/povrchu z bodových Lidarových dat.
Datové vrstvy: ČÚZK DMR / DMP


2.

Vytvořte digitální model terénu ve vektorové (TIN) a rastrové (GRID, prostorové rozlišení 90m) reprezentaci na základě vrstevnic pro okres Litoměřice. Jaká je průměrná nadmořská výška takto vytvořeného DMT?
Datové vrstvy: Vrstevnice, OkresyPolygony (AC)
Výsledek: 257 m

3.

Vypočítejte DMT s využitím výškových kót, vrstevnic, vodních toků, vodních ploch a státní hranice ČR. Dále vypočítejte DMT pouze s využitím výškových kót, vrstevnic a státní hranice ČR. Oba rastry vytvořte s prostorovým rozlišením 1km. Minimální Z hodnotu nastavte na 0. Jaké jsou průměrné nadmořské výšky takto vytvořených DMT?
Datové vrstvy: VyskoveKoty, Vrstevnice, VodniToky, VodniPlochy, StatPolygon (AC)
Výsledek: ?

4.

Pro území Ústeckého kraje vytvořte rastr s prostorovým rozlišením 100m, jehož buňky mají hodnoty s normálním rozdělením.
Datové vrstvy: KrajePolygony


CreateNormalRaster(100, Extent(-842071.81,-1033413.16,-714001.93,-935236,59))

Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2 (1.cvičení) a 153GIS2 (2.cvičení).