155GIS2 / 2. cvičení

Z GeoWikiCZ

Topografická analýza povrchu, reklasifikace rastrových dat

Náplň cvičení

  1. Topografické funkce (slope, aspect, viewshed)
  2. Další seznámení s Model Builderem - uložení modelu
  3. 3D navigation
  4. Reklasifikace rastrových dat

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Topografické funkce
  • Topografické funkce (Spatial Analyst • Raster surface) - Slope, Aspect
  • Analýza viditelnosti (Spatial Analyst • Visibility) - Viewshed
Reklasifikace rastrových dat
Zjištění hodnoty
Reklasifikace rastrové mapy sklonu svahu

Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Vytvořte DMT omezené na Ústecký kraj. Jaká je výměra území v ha s nadmořskou výškou větší než 700m?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC); DigitalniModelReliefu (AR), → dmt
Výsledek: 50 214 ha

2.

Jaká je výměra území v ha se sklonem svahu větším než 15 stupňů?
Datové vrstvy: slope
Výsledek: 15 931 ha

3.

Jaká je výměra území v ha s orientací svahu na sever a zároveň se sklonem větším než 15 stupňů?
Datové vrstvy: aspect, slope
Výsledek: 1 529 ha

4.

Jaká je výměra území v ha s orientací svahu na sever anebo se sklonem větším než 15 stupňů?
Datové vrstvy: aspect, slope
Výsledek: 72 354 ha

5.

Jaká je výměra území v ha, které je viditelné z vrcholu Milešovky [S-JTSK: 986668, 770118] a zároveň má orientaci svahu na sever?
Datové vrstvy: viewshed, aspect
Výsledek: 26 629ha

6.

Jaká je výměra území v ha, kde jsou splněny alespoň 2 z následujících podmínek - nadmořská výška nad 700 m, sklon větší než 15 stupňů, orientace na sever?
Datové vrstvy: dmt, slope, aspect
Výsledek: 8 958 ha

7.

Jaká je výměra území v ha, které je do 500 m od nejbližší silnice a zároveň má sklon větší než 15 stupňů?
Datové vrstvy: Silnice, slope
Výsledek: 7 201 ha

8.

Jak dlouhý úsek silnice E55 v km je vidět z vrcholu Milešovky [S-JTSK: 986668, 770118]?
Datové vrstvy: dmt, Silnice
Výsledek: 65 km

9.

Jaká ve výměra území v ha, kde nadmořská výška je menší než výraz "10 krát sklon svahu ve stupních"?
Datové vrstvy: dmt, slope
Výsledek: 864 ha

10.

Jaká je nadmořská výška vrcholu Milešovky [S-JTSK: 986668, 770118] odvozená z DMT (správně je 836,5 m)?
Datové vrstvy: dmt, milesovka
Výsledek: 819,7 m

11.

Jaký je rozdíl celkové délky v metrech silnic 1.třídy měřeného po povrhu a jeho průmětu do roviny?
Datové vrstvy: dmt, silnice
Výsledek: 225 m

12.

Jaká je skutečná délka (v km, na jedno des. místo) silnice číslo '112' po povrchu DMT? Uveďte minimální a maximální výšku u této komunikace?
Datové vrstvy: Silnice, DigitalniModelReliefu
Výsledek: 110km, 350 m; 708 mDalší úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2 (2.cvičení) a 153GIS2 (3.cvičení).