155GIS2 / 3. cvičení

Z GeoWikiCZ

Mapová algebra

Základní pojmy

 • Raster Operations
 • Rastrový datový model a mapová algebra
 • Velikostní stupnice (poměrová - ratio, intervalová - interval, pořadová, kategoriální)
 • Mapová algebra (Types of operations in Spatial Analyst)
  • Lokální funkce (Cell Statistics) (obr)
   • jedna rastrová vrstva (goniometrické funkce, reklasifikace, ...)
   • více rastrových vrstev (min, max, mean, sum, product, majority, minority, variety, ...)
  • Fokální funkce (Neighborhood Statistics) (obr)
   • Fokalní min, max, mean, sum,...
   • Kernelové operace (density, slope, aspect)
  • Inkrementální funkce (globalní funkce) (obr)
   • Např. vzdálenostní funkce, obalová zóna, cost distance, cost path
  • Zonální funkce (Zonal Statistics) (obr)
   • Zonalní sum, mean, min, max, ..

Poznámky k systému ArcGIS

Rastrový kalkulátor v ArcGIS Pro


Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Jaká je plocha území v ha s nadmořskou výškou mezi 500 a 700m?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu
Výsledek: 2 054 822 ha
("DigitalniModelReliefu" > 500) & ("DigitalniModelReliefu" < 700)

2.

Jaká je výměra území v ha pro kterou platí, že leží v nadmořské výšce nad 700m a má sklon svahu větší než 25 gonů?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu
Výsledek: 16 986 ha
("DigitalniModelReliefu" > 700) & (Slope("DigitalniModelReliefu") * 10 / 9 > 25)

3.

Jaký průměrný sklon mají svahy, které jsou vzdáleny do 10km od státní hranice. Jak velký rozdíl to je oproti průměrné hodnotě počítané pro celé území státu?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, StatPolygon (AC)
Výsledek: 5,92°; -1,54°

4.

Jaká je plocha území v ha, kde se sklon limitně blíží k nule?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu
Výsledek: 289 672 ha
Aspect("DigitalniModelReliefu") < 0

5.

Vytvořte pomocí Raster Calculatoru rastr, který obsahuje hodnotu 1 pro území, kde je nadmořská výška nad 700m a sklon menší než 5°; hodnotu 2, kde je platí, že je nadmořská výška nad 700m a sklon je větší než 5°. Jaká je výměra takto určeného území v ha?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu
Výsledek: 1 - 201 456 ha; 2 - 422 143 ha
Con( ("DigitalniModelReliefu" > 700) & (Slope("DigitalniModelReliefu") < 5),
1,
Con(("DigitalniModelReliefu" > 700) & (Slope("DigitalniModelReliefu") > 5), 2) )