155FGIS Free software GIS

Z GeoWikiCZ

...If I like a program I must share it with other people who like it
--- Richard Stallman

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155FGIS
 • Garant předmětu:

Ing. Martin Landa, Ph.D.

 • Přednášející:

Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Ondřej Pešek

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice. Během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.

Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je GRASS GIS, QGIS, SAGA či gvSig, knihovnami GDAL, PROJ, PDAL a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu skriptů a zásuvných modulů s využitím programovacího jazyka Python. Kromě toho se studenti rámcově seznámí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem GeoServer a MapServer, knihovnami pygeoapi a OWSLib, publikačními platformami jako je Gisquick, GeoNode či Margin Maps. Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt OpenStreetMap. Okrajově je zmíněna automatizace nasazení pomocí technologií Ansible a Docker.

Výuka je realizována na open source platformě GIS.lab.

Semestrální projekt

Požadavky
Hodnocení
 • Projekt bude prezentován XX.06. od XX:XXhod (15min + diskuze)
 • Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
Témata prací

Přehled zpracovaných prací

Harmonogram

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Ondřej Pešek

čtvrtek 12:00 - 13:40 Bs111
čtvrtek 14:00 - 15:40 Bs111
 1. 22.02. Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation (přednáška)
 2. 29.02. Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (přednáška, cvičení)
 3. 07.03. QGIS - nástroje zpracování, modelář, PyQGIS (cvičení)
 4. 14.03. QGIS - tvorba zásuvných modulů (cvičení)
 5. 21.03. Úvod do GRASS GIS (přednáška, cvičení)
 6. 28.03. Děkanské volno
 7. 04.04. Automatizace v GRASS GIS, PyGRASS (cvičení)
 8. 11.04. Zpracování časoprostorových dat v GRASS GIS (cvičení)
 9. 18.04. Další otevřený GIS (SAGA, gvSig) (cvičení)
 10. 25.04. GDAL (příkazová řádka, konzolové nástroje, Python API), práce s mračny bodů (PDAL)
 11. 02.05. Publikování QGIS projektů (Gisquick), Margin Maps, GeoNode
 12. 09.05. Mapové servery (MapServer, GeoServer) & OWSLib (Python klient)
 13. 16.05. Nasazení procesů v prostředí Internetu - Docker & OGC API Processes

Materiály

Pracovní prostředí

Většina zmíněných softwarových projektů je multiplatformních, nainstalujete je v rámci Vaší distribuce GNU/Linux či stáhnete instalační soubory přímo ze stránek projektů (většinou pro GNU/Linux, Mac OSX a MS Windows). Pro uživatele MS Windows lze doporučit OSGeo4W jako meta-instalátor pro vybrané projekty OSGeo (GRASS GIS, QGIS, MapServer a další) - podrobný návod. Můžete také vyzkoušet OSGeoLive.

JupyterHub: http://gislab.fsv.cvut.cz:8000

Testovací data
WMS
WPS

Příklady dotazů:

Ukázka jednoduché webové aplikace: https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/priklady/viewshed.zip

Poznámka k Google Chrome:

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-web-security --disable-gpu --user-data-dir=%APPDATA%/Local/Temp/chromeTemp

Odkazy

Iniciativa

Software

Knihovny
Desktop
Web
Geodatabáze
Obrazová data

Geodata

Dokumentace

Česky
Anglicky

Různé