Katedra mapování a kartografie

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z K153)
Aktuálně: Katedra byla ke dni 1. 10. 2013 sloučena s katedrou vyšší geodézií pod hlavičkou nově vytvořené katedry geomatiky

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Oficiální stránky katedry na fakultním WWW serveru

Předměty

Diplomové práce

Laboratoře

Projekty

  • Projekt GAČR 205/09/P102 Komplexní studium, analýza a zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy pomocí technologie GIS
  • Projekt GAČR 205/07/0385 Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720
  • Projekt FRVŠ 1741/2009 Inovace výuky kartografie pro geodety a geoinformatiky
  • Projekt FRVŠ 1424/2010 Elektronické studijní materiály pro podporu výuky digitální kartografie
  • Projekt FRVŠ 2019 G1/2011 Oborový informační portál o pozemkovém managementu

Různé