155TGD1 Teoretická geodézie 1

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155TGD1
 • Garant předmětu:

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

 • Přednášející:

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Měření v geodetických základech. Redukce měření na referenční a zobrazovací plochy. Vyrovnání polohových a výškových sítí. Vznik a vývoj referenčních souřadnicových systémů v ČR – polohových, výškových a tíhových.

Doporučená literatura
Kostelecký Jakub: Globální polohové souřadnicové systémy. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2019.
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2002.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký Jan: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.
Vykutil J.: Vyšší geodézie. Kartografie, Praha, 1982.
Abelovič J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Alfa, Bratislava, 1990.

Přednášky

Přednášky probíhají ve středu od 16:00 do 17:40 v C208.

Přednášející: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: ftp://ftp.pecny.cz/pub/jako/CVUT-TGD1/.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

Harmonogram cvičení

Datum (stř) Program Zadání Odevzdání Test
27.9. zadání 1.úlohy Ú1
4.10. 1.úloha / 2.část
11.10. samostatné zpracování
18.10. test, zadání 2.úlohy Ú2 Ú1 T1
25.10. 2.úloha / 2.část
1.11. samostatné zpracování
8.11. zadání 3.úlohy Ú3 Ú2
15.11. test T2
22.11. samostatné zpracování
29.11. test, zadání 4.úlohy Ú4 Ú3 T3
6.12. 4.úloha / 2.část
13.12. samostatné zpracování
20.12. test Ú4 T4

Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni (rámcový přehled doplňujících cvičení je v harmonogramu zapracován). Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Po odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Nutnými podmínkami pro získání zápočtu jsou uznané všechny úlohy a splněné všechny testy. V případě nesplnění kteréhokoli testu máte možnost jedné opravy každého testu (termíny budou stanoveny podle potřeby). Při nesplnění kteréhokoli testu v řádném i opravném termínu není možno udělit zápočet.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 3. Geodetická křivka v konformním zobrazení
 4. Helmertova prostorová transformace


Obsah úloh

Úlohy musí obsahovat následující části:

 • titulní strana (ke stažení zde);
 • numerické zadání;
 • postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
 • přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
 • závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
 • přílohy (je-li třeba).

Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit formou přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich opakované nedodržování povede k neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle čísla úlohy: ftp://k155-133.fsv.cvut.cz/TG1. Pro vložení úlohy se k serveru k155-133.fsv.cvut.cz přihlašujte jako uživatel student, heslo je student.

Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server k155-133.fsv.cvut.cz?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: k155-133.fsv.cvut.cz
 • User Name: student
 • Password: student
 • Remote Directory: TG1
 • použít pasivní režim přenosu

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Nefunguje-li vám odevzdání na server k155-133.fsv.cvut.cz, je možno úlohu odevzdat i zasláním na email svého cvičícího.

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4
1 Babjuková Nela
2 Bořík Josef
3 Černohousová Tereza
4 Čihák Albert
5 Dufek Jakub
6 Grossová Markéta
7 Hádlík Marek
8 Hnízdilová Eliška
9 Kleiner Lukáš
10 Klimeš Matěj
11 Kovář Michal
12 Mihal Ondřej
13 Mlejnek Tomáš
14 Nedoma Matouš
15 Pokorný Matyáš
16 Rabasová Adéla
17 Roučka Filip
18 Sedlák Kryštof
19 Slabá Eliška
20 Šimůnková Anna
21 Tomášková Jana
22 Turek Jakub
23 Vybíral Štěpán
24 Weiss Filip
25 Zámišová Emma
26 Zbíral Tomáš
27 Zeman Vojtěch

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána