155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 1

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

Referenční koule, ortodroma, loxodroma

Zadání úlohy

Příklad 1.

Ortodroma je dána bodem A o zeměpisných souřadnicích [,] a azimutem v tomto bodě . Dopočtěte hodnoty charakterizující tuto ortodromu (tj. zeměpisné souřadnice a azimut v daném bodě) pro následující specifické body ortodromy:

  • oba průsečíky ortodromy s rovníkem,
  • průsečík ortodromy s nultým poledníkem,
  • nejsevernější bod ortodromy .

Příklad 2.

Nechť je dále dána ortodroma body C,D o zeměpisných souřadnicích [,] a [,]. Spočtěte průsečík ortodrom a , který leží blíže k bodům A,C,D.

Příklad 3.

Nechť jsou definovány dvě loxodromy: loxodroma je dána bodem A ležícím na ortodromě a azimutem ortodromy v bodě A; loxodroma je dána bodem C ležícím na ortodromě a azimutem ortodromy v bodě C. Vypočtěte průsečík loxodrom a , který leží nejblíže k bodu C.


Veškeré výpočty uvažujte na náhradní kouli o poloměru R = 6378km. Výpočty provádějte s přesností na 0,1´´. Výsledky příkladů 2 a 3 vzájemně srovnejte.

Numerické zadání

Numerické zadání s body A,C,D a azimutem naleznete v adresáři http://athena.fsv.cvut.cz:8000/TG1/koule/zadani v souboru tg1_2023_u1_xx.m, kde xx je číslo zadání. Všechna numerická zadání jsou z území ČR. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TGD1.

Dokumenty ke stažení

Poznámky k loxodromě: loxodroma.pdf.

Souhrn potřebného matematického aparátu (vztahy sférické trigonometrie) jsou sepsány zde.

Pro testování správnosti vašich výpočtů můžete využít modelové náhodně vygenerované zadání s přehledem výsledků: tg1ul1_test.pdf.