155TG1 Teoretická geodézie 1 / úloha 4

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Název úlohy

Helmertova prostorová transformace

Zadání úlohy

Známy jsou zeměpisné elipsoidické souřadnice n identických bodů na elipsoidu WGS84 a na Besselově elipsoidu. Souřadnice identických bodů převeďte v obou souřadnicových soustavách příslušných elipsoidů na souřadnice kartézské. Vypočtěte transformační klíč Helmertovy prostorové transformace mezi oběma kartézskými souřadnicovými soustavami a uveďte též aposteriorní charakteristiky přesnosti vyrovnaných hodnot transformačního klíče plynoucí ze zavedení podmínky MNČ. Výsledné posuny počátků souřadnicových soustav uveďte v metrech, výsledné rotační úhly ve stupních, minutách, vteřinách. Rovněž vypočtěte vyrovnané hodnoty souřadnic identických bodů (zprostředkujících veličin) včetně jejich směrodatných odchylek. Vyčíslete též rezidua, která na identických bodech vzniknou.

Při výpočtu uvažujte transformaci ze souřadnicové soustavy elipsoidu WGS84 (vstupní soustava S1) do souřadnicové soustavy Besselova elipsoidu (výstupní soustava S2). Transformaci proveďte buď pomocí obecné Helmertovy sedmiprvkové transformace, nebo pomocí diferenciální (zjednodušené) Helmertovy transformace. Zvolený způsob řešení musí být jasně dokumentován v technické zprávě.

Numerické zadání

Numerické zadání s elipsoidickými souřadnicemi identických bodů v obou soustavách S1 a S2 naleznete v adresáři http://athena.fsv.cvut.cz:8000/TG1/helmert/zadani v souboru tg1_2023_u4_xx.m, kde xx je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení TGD1.

Dokumenty ke stažení

Parametry užívaných elipsoidů naleznete zde.

Stručné poznámky k obecné a diferenciální Helmertově transformaci: helmert.pdf.

Stručné poznámky k vyrovnání MNČ: mnc.pdf.

Užitečný text k různým typům transformací, včetně Helmertovy transformace: transformace.pdf.

Pro testování správnosti vašich výpočtů můžete využít modelové náhodně vygenerované zadání s přehledem výsledků

Informace k zavedení redukce na těžistě a k určení přesnosti neredukovaných posunů (pomocí ZHSCH) si můžete stáhnout zde a zde.