155TGD1 Teoretická geodézie 1

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155TG1 Teoretická geodézie 1)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Geodetické referenční plochy. Kartézské, sférické a elipsoidické souřadnice a transformace mezi nimi. Řešení základních geodetických úloh na referenční kouli a elipsoidu. Měření v geodetických základech. Redukce měření na referenční a zobrazovací plochy. Vznik a vývoj referenčních souřadnicových systémů v ČR – polohových, výškových a tíhových.

Doporučená literatura
Kostelecký Jakub: Globální polohové souřadnicové systémy. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2019.
Cimbálník M., Mervart L.: Vyšší geodézie 1. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2002.
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký Jan: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.
Vykutil J.: Vyšší geodézie. Kartografie, Praha, 1982.
Abelovič J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Alfa, Bratislava, 1990.

Přednášky

Přednášky probíhají ... TBD.

Přednášející: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: TBD.

Cvičení

Termíny cvičení jsou následující:

 • středa 8:00 - 9:40 v B974, kruh 17, cvičící Jan Holešovský, B919a
 • středa 10:00 - 11:40 v B974, kruh 16, cvičící Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Datum (stř) Program Zadání Odevzdání Test
25.9. zadání 1.úlohy Ú1
2.10. 1.úloha / 2.část
9.10. samostatné zpracování
16.10. zadání 2.úlohy Ú2 Ú1 T1
23.10. 2.úloha / 2.část
30.10. samostatné zpracování
6.11. zadání 3.úlohy Ú3 Ú2 T2
13.11. 3.úloha / 2.část
20.11. samostatné zpracování
27.11. zadání 4.úlohy Ú4 Ú3 T3
4.12. 4.úloha / 2.část
11.12. samostatné zpracování
18.12. test Ú4 T4


Cvičení, na nichž se zadává nová úloha, jsou povinná. Zbývající cvičení jsou nepovinná, mohou být věnována doplňující problematice, popř. na ně lze pohlížet jako na konzultace. O konání doplňujícího cvičení budete průběžně podle potřeby včas informováni (rámcový přehled doplňujících cvičení je v harmonogramu zapracován). Na povinná cvičení se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Po odevzdání jednotlivých úloh se během cvičení píše test, zaměřený na problematiku a výpočty prováděné v příslušné úloze.

Nutnými podmínkami pro získání zápočtu jsou uznané všechny úlohy a splněné všechny testy. V případě nesplnění kteréhokoli testu máte možnost jedné opravy každého testu (termíny budou stanoveny podle potřeby, zpravidla na nepovinných cvičeních určených pro samostatné zpracování). Při nesplnění kteréhokoli testu v řádném i opravném termínu není možno udělit zápočet.

Resty na zápočet z TG1 (opravy úloh a testů) bude možné řešit nejpozději do konce prvního týdne zkouškového období, tj. do pátku 10.1.2020. Po tomto datu již nebudou zápočty z TG1 udělovány.

Zadání úloh

 1. Referenční koule, ortodroma, loxodroma
 2. První a druhá geodetická úloha na elipsoidu
 3. Geodetická křivka v konformním zobrazení
 4. Helmertova prostorová transformace

Obsah úloh

Úlohy musí obsahovat následující části:

 • titulní strana (ke stažení zde);
 • numerické zadání;
 • postup řešení všech dílčích částí úlohy (přehledný jednoznačně rekonstruovatelný postup s uvedením všech důležitých parametrů výpočtu, popř. s uvedením výpočetních vztahů a použitou symbolikou);
 • přehled všech výsledků, evtl. včetně významných mezivýsledků;
 • závěr (obsahuje komentář dosažených výsledků, evtl. též porovnání vypočtených hodnot);
 • přílohy (je-li třeba).

Zdrojový kód výpočetního skriptu nemůže být náhradou postupu; jste-li autorem vlastního skriptu, je možné jej přiložit formou přílohy. Používáte-li ve zprávě odkaz na vztahy či jiné další informace převzaté z jiných zdrojů, je tak nutno provést se všemi formálními náležitostmi citace.

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich opakované nedodržování povede k neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG1 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG1/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel.

Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Máte potíže s nahráním úloh na server athena?

Užijte následující nastavení (v libovolném ftp-klientu, např. WinSCP nebo Total Commander):

 • File Protocol: ftp
 • Host Name: athena.fsv.cvut.cz
 • User Name: anonymous
 • (Password není nutno zadávat)
 • Remote Directory: TG1/Upload

Myslíte si, že je problém na naší straně? I to je možné. Neváhejte nás kontaktovat!

Stav úloh

č.zadání student(ka) úl1 úl2 úl3 úl4
1 Adamcová Alice OK OK OK OK
2 Beck Jakub OK OK OK OK
3 Bláhová Taťána OK OK OK OK
4 Boušek Martin OK OK OK OK
5 Brachtl Ondřej OK OK OK OK
6 Bukovinská Helena ko
7 Horník Martin OK OK OK OK
8 Kharevich Yuliya
9 Korec Pavel OK OK OK OK
10 Krauz Tomáš OK OK OK OK
11 Kučera Jakub OK OK OK OK
12 Kučerová Adéla OK OK OK OK
13 Martoš Samuel OK OK OK OK
14 Pelikán Václav OK OK OK OK
15 Sochor Miroslav OK OK OK OK
16 Straka Tomáš OK OK OK OK
17 Štropová Barbara OK OK OK OK
18 Tichá Anna OK OK OK OK
19 Tomášek Filip OK OK OK OK
20 Trojan Jakub OK OK OK OK
21 Váchová Hana OK OK OK OK
22 Váňa Ondřej OK OK OK OK

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána