153GS02 / 9. cvičení

Z GeoWikiCZ

Model Builder - dávkové zpracování úloh

Náplň

 • Model Builder
  • proměnné (samostatné nebo vytvořené přímo z funkcí - "From Parameter")
  • parametry modelu
  • nastavení více vstupních dat - List
  • nastavení iterací modelu
  • export do Pythonu
 • Příkazová řádka (Python)
  • historie příkazů
  • automatické doplňování
  • nápověda pro každou funkci
  • lze nastavovat proměnné pro spouštění příkazu

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení úlohy devátého cvičení GIS 2 v ArcGIS
Spuštění úlohy modeleru v ArcGIS

Odkazy

Poznámky k systému GRASS

GRASS od verze 6.4 disponuje vlastním grafickým modelerem.

Řešení úlohy devátého cvičení GIS 2 v systému GRASS
Spuštění úlohy modeleru v systému GRASS

Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Na území Moravskoslezského kraje vytvořte DMT z vrstevnic a výškových kót. Jak velká část zájmového území (v ha) leží v nadm. výšce nad 700m včetně?
Datové vrstvy: Vrstevnice, VyskoveKoty , KrajePolygony (AC)
Výsledek: 58 764ha

2.

Jaká je výměra (v ha) území s orientací svahů na jih a zároveň se sklonem svahu do 10°?
Datové vrstvy: Vrstevnice, VyskoveKoty , KrajePolygony (AC)
Výsledek: 35 025ha

3.

Je z bodu o souřadnicích GPS (49,9903300N; 15,7638539E) vidět letiště 'Pardubice'?
Datové vrstvy: bod, Letiste
Výsledek: ano

4.

Jaká je skutečná délka (v km, na jedno des. místo) silnice číslo '112' po povrchu DMT? Uveďte minimální a maximální výšku u této komunikace?
Datové vrstvy: Silnice, DigitalniModelReliefu
Výsledek: 110km, 350 m; 708 m

5.

Jaká je interpolovaná hodnota teploty v bodě z úlohy č.3? (Použijte maximální hodnotu z interpolací Spline, IWD a Kriging, prostorové rozlišení 1000m, na 2 des. místa)?
Datové vrstvy: bod, meteodata
Výsledek: 5,63

6.

Jaká je nejkratší časová vzdálenost mezi letištěm 'Pardubice' a bodem z úlohy č.3? Na území, kde je sklon svahu do 0,5° je rychlost pohybu 6 km/h, kde je sklon 0,5-1° je rychlost 4 km/h, kde je sklon 1-5° je rychlost 1  km/h, kde je sklon nad 5° není možné se pohybovat. Vertikální parametry neuvažujte. Výsledek uveďte v minutách.?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, Letiste, bod
Výsledek: 46 min

7.

Najděte nejkratší cestu z Prahy do obce 'Pičín', která povede pouze po silnicích 2. a 3. třídy. Kolik kilometrů tato cesta měří?
Datové vrstvy: Silnice, ObceBody
Výsledek: 91,2 km

8.

Jaká je průměrná hodnota hluku (na 3 des. místa) od silnic pro území Moravskoslezského kraje? Hluk se šíří od všech silnic podle vzorce (100/d), kde d je přímá vzdálenost od nejbližší silnice. Pracujte s prostorovým rozlišením 100m?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC), Silnice
Výsledek: 0,226

9.

Jakou délku (v km na 1 des. místo) mají modelované toky (akumulovaný odkok > 250) na území Moravskoslezského kraje? Před výpočtem upravte DMT na hydrologicky korektní DMT.?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC), DigitalniModelReliefu
Výsledek: 2 360 kmDalší úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2.