153GIS2 / 9. cvičení

Z GeoWikiCZ

Model Builder - iterace, dávkové zpracování úloh, příkazová řádka ArcGIS

Zadání

Náplň
 • Model Builder
  • proměnné (samostatné nebo vytvořené přímo z funkcí - "From Parameter")
  • parametry modelu
  • nastavení více vstupních dat - List
  • nastavení iterací modelu
  • export do Pythonu
 • Příkazová řádka (Python)
  • historie příkazů
  • automatické doplňování
  • nápověda pro každou funkci
  • lze nastavovat proměnné pro spouštění příkazu


Externí odkazy