153GS02 / 10. cvičení

Z GeoWikiCZ

Úvod do skriptování v Python

Náplň

Poznámky k systému ArcGIS

Odkazy

Poznámky k systému GRASS

Úvod do skriptování v jazyce Python v systému GRASS.

Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1

import arcpy

inputFC = arcpy.GetParameterAsText(0)

arcpy.env.workspace = r"E:\data\ArcCR500\AdministrativniCleneni_v11.gdb"
shapeType = arcpy.Describe(inputFC).shapeType
arcpy.AddMessage("Shape Type: " + str(shapeType))

2


Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2.