155FGIS Free software GIS: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 28: Řádek 28:
 
;Hodnocení
 
;Hodnocení
  
* Projekt bude prezentován '''10.6. od 14hod''' (15min + diskuze)
+
* Projekt bude prezentován '''21.6. od 14hod''' (15min + diskuze)
 
* Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
 
* Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
  
Řádek 39: Řádek 39:
 
</center>
 
</center>
  
== Přednášky ==
+
== Harmonogram ==
  
'''Přednášející:''' [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]
+
'''Vyučující:''' [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]], Ing. Alžběta Gardoňová, Ing. Ondřej Pešek
  
# Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium ([http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/fgis/Free-Software-GIS-01-uvod-osgeo-ogc.pdf PDF])
+
::čtvrtek 14:00 - 15:40 B-870
# Otevřená geodata, OpenStreetMap ([http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/fgis/Free-Software-GIS-02-geodata-osm.pdf PDF])
+
::čtvrtek 16:00 - 17:40 B-870
# Geodatabáze (PostGIS, SpatiaLite) ([http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/fgis/Free-Software-GIS-03-geodatabaze.pdf PDF])
 
# Knihovna GDAL ([http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/fgis/Free-Software-GIS-04-gdal-proj.pdf PDF])
 
# Úvod do GRASS GIS ([http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/fgis/Free-Software-GIS-05-grass-gis.pdf PDF])
 
# Pokročilá témata GRASS GIS, propojení s QGIS ([http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/fgis/Free-Software-GIS-06-grass-gis-pokrocila-temata.pdf PDF])
 
<!--
 
# PyWPS, Web Processing Service
 
# Tvorba webových GIS aplikací, mapové servery, knihovny
 
# QGIS, úvod do tvorby pluginů (Python)
 
-->
 
::''Přednášky ke stažení ve formátu [http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/fgis/Free-Software-GIS.pdf PDF] jako jeden soubor {{bullet}} [http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/fgis/fgis-src.tar.gz LaTeX]''
 
:: [http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/fgis/examples Examples]
 
  
== Cvičení ==
+
# (18.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-01-uvod-osgeo-ogc.pdf PDF])
 
+
# (25.2.) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Map_Features Map Features]) ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-02-geodata-osm.pdf PDF])
Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.
 
 
 
: čtvrtek 16:00 - 17:40 B-870
 
 
 
=== Harmonogram ===
 
 
 
''(Předběžný harmonogram, změny vyhrazeny)''
 
 
 
# (18.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium
 
# (25.2.) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Map_Features Map Features])
 
 
# (04.3.) [http://training.gismentors.eu/qgis-zacatecnik/ Úvod do QGIS]
 
# (04.3.) [http://training.gismentors.eu/qgis-zacatecnik/ Úvod do QGIS]
 
# (11.3.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/geoprocessing/index.html QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)]
 
# (11.3.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/geoprocessing/index.html QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)]
Řádek 74: Řádek 53:
 
# (25.3.) Knihovny [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/index.html Fiona, Shapely] a [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/index.html RasterIO]
 
# (25.3.) Knihovny [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/index.html Fiona, Shapely] a [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/index.html RasterIO]
 
# (01.4.) Děkanský den
 
# (01.4.) Děkanský den
# (08.4.) [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/owslib/index.html OWSLib], GDAL ([http://training.gismentors.eu/open-source-gis/knihovny/index.html konzolové nástroje], [https://pcjericks.github.io/py-gdalogr-cookbook/ Python API] - [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/ogr/index.html vektorovová data] & [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/gdal/index.html rastrová data])
+
# (08.4.) [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/owslib/index.html OWSLib], GDAL ([https://training.gismentors.eu/open-source-gis/knihovny/gdal.html konzolové nástroje], [https://pcjericks.github.io/py-gdalogr-cookbook/ Python API] - [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/ogr/index.html vektorovová data] & [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/gdal/index.html rastrová data]) ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-04-gdal-proj.pdf PDF])
# (15.4.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik Úvod do systému GRASS GIS]
+
# (15.4.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik Úvod do systému GRASS GIS] ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-05-grass-gis.pdf PDF])
# (22.4.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/grass/index.html Propojení systému GRASS a QGIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/skripty/index.html Skriptování v GRASS GIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pygrass/index.html PyGRASS] (příklad: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik/rastrova_data/analyza-nakladu.html Rastrová analýza nákladů] - [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/_static/skripty/costpath.py costpath.py]); (anglicky: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/10.html Python intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/11.html NDVI example script])
+
# (22.4.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/grass/index.html Propojení systému GRASS a QGIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/skripty/index.html Skriptování v GRASS GIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pygrass/index.html PyGRASS] (příklad: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik/rastrova_data/analyza-nakladu.html Rastrová analýza nákladů] - [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/_static/skripty/costpath.py costpath.py]); (anglicky: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/10.html Python intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/11.html NDVI example script]) ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-06-grass-gis-pokrocila-temata.pdf PDF])
 
# (29.4.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/tgrass/index.html Časoprostorová data v GRASS GIS]: [https://www.slideshare.net/Luis_de_Sousa/presentation-soeren Presentation], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/17.html Intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/24.html MODIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/20.html Sentinel]
 
# (29.4.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/tgrass/index.html Časoprostorová data v GRASS GIS]: [https://www.slideshare.net/Luis_de_Sousa/presentation-soeren Presentation], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/17.html Intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/24.html MODIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/20.html Sentinel]
# (06.5.) [http://www.opengeospatial.org/standards/wps Web Processing Service], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pywps/index.html PyWPS] (další příklady: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/27.html MODIS], [http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/PyWPS viewshed]), [https://training.gismentors.eu/geoserver-zacatecnik/ GeoServer]
+
# (06.5.) [https://training.gismentors.eu/geoserver-zacatecnik/ GeoServer], [http://www.opengeospatial.org/standards/wps Web Processing Service], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pywps/index.html PyWPS] (další příklady: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/27.html MODIS], [http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/PyWPS viewshed]),  
# (13.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, javascriptové knihovny Leaflet, OpenLayers ([http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155YFSG/viewshed/ příklad])
+
# (13.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, publikování QGIS projektů [http://gisquick.org Gisquick], javascriptové knihovny [https://leafletjs.com/ Leaflet] ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/priklady/leaflet/ příklad]), [https://openlayers.org/ OpenLayers] ([http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155YFSG/viewshed/ příklad])
 +
 
 +
Další témata:
 +
 
 +
# Geodatabáze (PostGIS, SpatiaLite) ([https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS-03-geodatabaze.pdf PDF])
 +
 
 +
::''Přednášky ke stažení ve formátu [https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/Free-Software-GIS.pdf PDF] jako jeden soubor {{bullet}} [https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/fgis-src.tar.gz LaTeX]''
 +
:: [https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/priklady Příklady]
  
 
=== Materiály ===
 
=== Materiály ===

Verze z 21. 6. 2021, 08:59

...If I like a program I must share it with other people who like it
--- Richard Stallman

Anotace

Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice, během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.

Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je GRASS GIS, QGIS, knihovnami GDAL, Proj či OWSLib, geodatabázemi PostGIS a SpatiaLite a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu aplikací s využitím programovacího jazyka Python a knihoven systému GRASS a GDAL s důrazem na přístup ke geografickým datům včetně webových služeb jako je WFS či WCS. Kromě toho se studenti rámcově seznamí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem MapServer a knihovnami OpenLayers, Leaflet či PyWPS . Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt OpenStreetMap.

Distanční výuka

Semestrální projekt

Požadavky
Hodnocení
 • Projekt bude prezentován 21.6. od 14hod (15min + diskuze)
 • Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
Témata prací

Přehled zpracovaných prací

Harmonogram

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Alžběta Gardoňová, Ing. Ondřej Pešek

čtvrtek 14:00 - 15:40 B-870
čtvrtek 16:00 - 17:40 B-870
 1. (18.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium (PDF)
 2. (25.2.) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - Map Features) (PDF)
 3. (04.3.) Úvod do QGIS
 4. (11.3.) QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)
 5. (18.3.) Úvod do programovacího jazyka Python, QGIS - tvorba zásuvných modulů
 6. (25.3.) Knihovny Fiona, Shapely a RasterIO
 7. (01.4.) Děkanský den
 8. (08.4.) OWSLib, GDAL (konzolové nástroje, Python API - vektorovová data & rastrová data) (PDF)
 9. (15.4.) Úvod do systému GRASS GIS (PDF)
 10. (22.4.) Propojení systému GRASS a QGIS, Skriptování v GRASS GIS, PyGRASS (příklad: Rastrová analýza nákladů - costpath.py); (anglicky: Python intro, NDVI example script) (PDF)
 11. (29.4.) Časoprostorová data v GRASS GIS: Presentation, Intro, MODIS, Sentinel
 12. (06.5.) GeoServer, Web Processing Service, PyWPS (další příklady: MODIS, viewshed),
 13. (13.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, publikování QGIS projektů Gisquick, javascriptové knihovny Leaflet (příklad), OpenLayers (příklad)

Další témata:

 1. Geodatabáze (PostGIS, SpatiaLite) (PDF)
Přednášky ke stažení ve formátu PDF jako jeden soubor • LaTeX
Příklady

Materiály

Pracovní prostředí

Většina zmíněných softwarových projektů je multiplatformních, nainstalujete je v rámci Vaší distribuce GNU/Linux či stáhnete instalační soubory přímo ze stránek projektů (většinou pro GNU/Linux, Mac OSX a MS Windows). Pro uživatele MS Windows lze doporučit OSGeo4W jako meta-instalátor pro vybrané projekty OSGeo (GRASS GIS, QGIS, MapServer a další) - podrobný návod. Můžete také vyzkoušet OSGeoLive.

Testovací data
WPS

Příklady dotazů:

Ukázka jednoduché webové aplikace: http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155YFSG/viewshed/

Poznámka k Flask:

from flask_cors import CORS
CORS(app)
Konzultace
Ing. Martin Landa, Ph.D. <martin.landa fsv.cvut.cz> (B802, konzultační hodiny)

Odkazy

Iniciativa

Software

Knihovny
Desktop
Web
Geodatabáze
Obrazová data

Geodata

Dokumentace

Česky
Anglicky

Různé

Doporučená literatura

Neteler, M., Mitasova, H. - Open Source GIS: A Grass GIS Approach

Kluwer Academic Pub,2004
http://books.google.cz/books?id=Qvp9iFg\_WPEC
Bibtex
Author : Neteler, M., Mitasova, H.
Title : Open Source GIS: A Grass GIS Approach
In : -
Address :
Date : 2004

Sherman, G.E. - Desktop GIS: Mapping the Planet With Open Source Tools

Pragmatic Bookshelf,2008
http://books.google.cz/books?id=xZ7tHwAACAAJ
Bibtex
Author : Sherman, G.E.
Title : Desktop GIS: Mapping the Planet With Open Source Tools
In : -
Address :
Date : 2008

Hall, G.B., Leahy, M.G. - Open Source Approaches in Spatial Data Handling

Springer London, Limited,2008
http://books.google.cz/books?id=JZNuu8XODQMC
Bibtex
Author : Hall, G.B., Leahy, M.G.
Title : Open Source Approaches in Spatial Data Handling
In : -
Address :
Date : 2008

Ramm, F., Topf, J., Chilton, S. - OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World

Uit Cambridge Limited,2010
http://books.google.cz/books?id=AnCNQQAACAAJ
Bibtex
Author : Ramm, F., Topf, J., Chilton, S.
Title : OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World
In : -
Address :
Date : 2010

De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A. - Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools

Matador,2007
http://books.google.cz/books?id=SULMdT8qPwEC
Bibtex
Author : De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A.
Title : Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools
In : -
Address :
Date : 2007