Internal project - Online studijní opory pro flexibilní výuku nových předmětů programu Geodézie a kartografie vyučovaných v angličtině

Z GeoWikiCZ
Verze z 9. 1. 2023, 10:37, kterou vytvořil Munzberger (diskuse | příspěvky) (→‎Opory pro inovaci forem výuky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Řešitel

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Spoluřešitel

Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je připravit kvalitní studijní opory pro výuku předmětů studijního programu Geodézie a kartografie pro studenty programu Erasmus a studenty obdobných programů v angličtině s přesahem i pro další pracoviště. Jedná se o dlouhodobý záměr kateder GaK souhlasně se strategickým plánem ČVUT i Fakulty stavební z hlediska internacionalizace studia. I když máme akreditovanou výuku GaK v anglickém jazyce pro doktorské studium, tyto studijní opory nejsou vhodné pro studenty programu Erasmus. Zájem zahraničních studentů o program GaK by byl, ale problémem je, že jsme nenabízeli prozatím dostatečný soubor předmětů v anglickém jazyce tak, aby si je studenti mohli zapsat; k tomu jsou zapotřebí samozřejmě anotace předmětů (ty jsme již vystavili) a dále moderní a aktuální, a na tento typ studentů cílené studijní opory v anglickém jazyce, které by byla obecně využitelné pro zahraniční studenty. Pro akademický rok 2022/23 byly do Prospectus ČVUT navrženy nové předměty v oblastech Geodézie a kartografie. Jedná se celkem o 10 nových předmětů zajišťovaných katedrami K154 a K155. Studijní opory budou mít online charakter tak, aby mohly flexibilně posloužit i při nemožnosti klasické prezenční výuky tak, jak k tomu došlo z důvodu pandemie Covid-19. Z deseti nových předmětů bylo vybráno pět klíčových, u kterých bude realizována tvorba studijních opor. Tyto mohou být do budoucna využity i jako základ pro kurzy CŽV, letní školy atd.

Výstupy

Terrestrial Laser Scanning (K154)

Oficiální web předmětu

Podklady pro přednášky

~~Přednášky~~

Elektronické studijní materiály

~~Podklady ke cvičení~~

Opory pro inovaci forem výuky

~~ZDE~~

  • GeoSLAM ZEB-REVO_21st Century Tool for the Construction Industry – YouTube
  • Intro to Scanning with BLK2GO – YouTube
  • Intro to BLK2GO Processing – YouTube

~~Pomocná videa~~


Fieldwork Surveying (K154)

Oficiální web předmětu

Podklady pro přednášky

~~Přednášky~~

Elektronické studijní materiály

Opory pro inovaci forem výuky

Digitální podklady v sekci cvičení ~~ZDE~~


Geographic Information Systems (K155)

Oficiální web předmětu

Podklady pro přednášky

~~Přednášky~~

Elektronické studijní materiály

~~Cvičení~~

Opory pro inovaci forem výuky

~~Studijní opory~~


Cartography (K155)

Oficiální web předmětu

Podklady pro přednášky

~~Přednášky~~

Elektronické studijní materiály

~~Cvičení-úlohy~~

Opory pro inovaci forem výuky

~~Studijní opory~~


Photogrammetry and remote sensing (K155)

Oficiální web předmětu Photogrammetry

Oficiální web předmětu Remote Sensing

Podklady pro přednášky

~~Přednášky fotogrammetrie~~

~~Přednášky DPZ~~

Elektronické studijní materiály

~~Cvičení DPZ~~

Opory pro inovaci forem výuky