Internal project - Online studijní opory pro flexibilní výuku nových předmětů programu Geodézie a kartografie vyučovaných v angličtině

Z GeoWikiCZ

Řešitel

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Spoluřešitel

Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Popis projektu

Cílem projektu je připravit kvalitní studijní opory pro výuku předmětů studijního programu Geodézie a kartografie pro studenty programu Erasmus a studenty obdobných programů v angličtině s přesahem i pro další pracoviště. Jedná se o dlouhodobý záměr kateder GaK souhlasně se strategickým plánem ČVUT i Fakulty stavební z hlediska internacionalizace studia. I když máme akreditovanou výuku GaK v anglickém jazyce pro doktorské studium, tyto studijní opory nejsou vhodné pro studenty programu Erasmus. Zájem zahraničních studentů o program GaK by byl, ale problémem je, že jsme nenabízeli prozatím dostatečný soubor předmětů v anglickém jazyce tak, aby si je studenti mohli zapsat; k tomu jsou zapotřebí samozřejmě anotace předmětů (ty jsme již vystavili) a dále moderní a aktuální, a na tento typ studentů cílené studijní opory v anglickém jazyce, které by byla obecně využitelné pro zahraniční studenty. Pro akademický rok 2022/23 byly do Prospectus ČVUT navrženy nové předměty v oblastech Geodézie a kartografie. Jedná se celkem o 10 nových předmětů zajišťovaných katedrami K154 a K155. Studijní opory budou mít online charakter tak, aby mohly flexibilně posloužit i při nemožnosti klasické prezenční výuky tak, jak k tomu došlo z důvodu pandemie Covid-19. Z deseti nových předmětů bylo vybráno pět klíčových, u kterých bude realizována tvorba studijních opor. Tyto mohou být do budoucna využity i jako základ pro kurzy CŽV, letní školy atd.

Výstupy

Terrestrial Laser Scanning (K154)

Oficiální web předmětu

Podklady pro přednášky

~~Přednášky~~

Elektronické studijní materiály

~~Podklady ke cvičení~~

Opory pro inovaci forem výuky

~~ZDE~~

  • GeoSLAM ZEB-REVO_21st Century Tool for the Construction Industry – YouTube
  • Intro to Scanning with BLK2GO – YouTube
  • Intro to BLK2GO Processing – YouTube

~~Pomocná videa~~


Fieldwork Surveying (K154)

Oficiální web předmětu

Podklady pro přednášky

~~Přednášky~~

Elektronické studijní materiály

Opory pro inovaci forem výuky

Digitální podklady v sekci cvičení ~~ZDE~~


Geographic Information Systems (K155)

Oficiální web předmětu

Podklady pro přednášky

~~Přednášky~~

Elektronické studijní materiály

~~Cvičení~~

Opory pro inovaci forem výuky

~~Studijní opory~~


Cartography (K155)

Oficiální web předmětu

Podklady pro přednášky

~~Přednášky~~

Elektronické studijní materiály

~~Cvičení-úlohy~~

Opory pro inovaci forem výuky

~~Studijní opory~~


Photogrammetry and remote sensing (K155)

Oficiální web předmětu Photogrammetry

Oficiální web předmětu Remote Sensing

Podklady pro přednášky

~~Přednášky fotogrammetrie~~

~~Přednášky DPZ~~

Elektronické studijní materiály

~~Cvičení DPZ~~

Opory pro inovaci forem výuky