Ing. Martin Landa, Ph.D.

Z GeoWikiCZ
Martin Landa, 2012

Lecturer, Department of Geomatics

Motto • http://sciencecodemanifesto.org

Personal details

Family name: Landa
First name: Martin
Date of birth: 17th May 1981
Place of birth: Louny<ref name="louny_maps">Louny on Mapy.cz</ref>, Czech Republic<ref name="cz_wikipedia">Czech Republic on Wikipedia.org</ref><ref name="cz_uncyclopedia">Czech Republic on Uncyclopedia.org</ref>
Nationality: Czech

A short Curriculum Vitae.

Address: Thakurova 7, Prague 6 (room B802)
Loc: 50°6'11.685"N, 14°23'13.684"E (map)
Phone number: +420 224 354 644
E-mail: martin.landa fsv.cvut.cz
HomepageOSGeo profileCTU profileResearchGate

Education

Work experience

Projects

Research interests

See also:

Grants
 • (2015-2017) QJ 1520265 „Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině“

Teaching

Courses
Winter semester
Summer semester
Tuition

Room B802, winter semester 2019/2020

Wednesday 12:00-14:00

Or any time based on the agreement (please contact me by mail).

Thesis
Ideas

List of available topics for Bc. and MSc. thesis (in Czech).

Defended thesis
 • Matěj Krejčí: Analýza a vizualizace srážkových dat z mikrovlnných telekomunikačních spojů pomocí GIS
  • Bakalářská práce, 06/2014, B
  • PDF
 • Štěpán Turek: Implementation of bundle block adjustment method for determination of exterior orientation into GRASS GIS
  • Diplomová práce, 01/2014, A
  • PDF
 • Tereza Fiedlerová: Zásuvný modul QGIS pro slučování vektorových dat
  • Bakalářská práce, 06/2013, A
  • PDF
 • Anna Kratochvílová: Visualization of Spatio-Temporal Data in GRASS GIS
  • Diplomová práce, 01/2013, A
  • PDF
 • Štěpán Turek: Implementace podpory WMS do programů GRASS GIS a SGA GIS
  • Bakalářská práce, 06/2012, A
  • PDF
 • Zdeněk Růžička: Workflow Builder pro Quantum GIS
  • Diplomová práce, 06/2012, A
  • PDF
 • Martin Lžíčař. Podpora pro „all-in-one“ projekty v programu QGIS
  • Bakalářská práce, 06/2012, C
  • PDF
 • Anna Kratochvílová: Grafické uživatelské rozhraní pro tvorbu mapových výstupů v systému GRASS
  • Bakalářská práce, 06/2011, A
  • PDF
 • Luboš Truhlář: Vytvoření webové aplikace pro autostop pomocí frameworku Django
  • Bakalářská práce, 09/2010, A
  • PDF
Calendar

<googlecalendar>u8cbnoicrpr17mk2s573sqoaa0@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague</googlecalendar>

Misc

Publications

List of publications in HTMLPDFTXT format.

http://geo.fsv.cvut.cz/~landa/publications/

References

<references />


Landa Martin