155FGIS Free software GIS

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

...If I like a program I must share it with other people who like it
--- Richard Stallman

Anotace

Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice, během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.

Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je GRASS GIS, QGIS, knihovnami GDAL, Fiona, Rasterio či OWSLib, serverovými řešeními jako je GeoServer či PyWPS a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu skriptů s využitím programovacího jazyka Python a knihoven pro práci s geografickým daty. Kromě toho se studenti rámcově seznámí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem GeoServer a knihovnami OpenLayers a Leaflet. Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt OpenStreetMap.

Výuka je realizována na open source platformě GIS.lab.

Semestrální projekt

Požadavky
Hodnocení
 • Projekt bude prezentován 21.06. od 13:30hod (15min + diskuze)
 • Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
Témata prací

Přehled zpracovaných prací

Harmonogram

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Alžběta Gardoňová, Ing. Ondřej Pešek

čtvrtek 14:00 - 15:40 B870
čtvrtek 16:00 - 17:40 B870
 1. (23.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium (PDF)
 2. (02.3.) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - Map Features) (PDF)
 3. (09.3.) Úvod do QGIS
 4. (16.3.) QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)
 5. (23.3.) Úvod do programovacího jazyka Python, QGIS - tvorba zásuvných modulů
 6. (30.3.) Knihovny Fiona, Shapely a RasterIO (155ISDP)
 7. (06.4.) Děkanské volno
 8. (13.4.) OWSLib, GDAL (konzolové nástroje, Python API - vektorovová data & rastrová data) (PDF)
 9. (20.4.) Úvod do systému GRASS GIS (PDF)
 10. (27.4.) Propojení systému GRASS a QGIS, Skriptování v GRASS GIS, PyGRASS (příklad: Rastrová analýza nákladů - costpath.py); (anglicky: Python intro, NDVI example script) (PDF)
 11. (04.5.) Časoprostorová data v GRASS GIS: Presentation, Intro, MODIS, Sentinel
 12. (11.5.) GeoServer, Web Processing Service, PyWPS (další příklady: MODIS, viewshed),
 13. (18.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, publikování QGIS projektů Gisquick, javascriptové knihovny Leaflet (příklad), OpenLayers (příklad)


Přednášky ke stažení ve formátu PDF jako jeden soubor • LaTeX
Příklady

Materiály

Pracovní prostředí

Většina zmíněných softwarových projektů je multiplatformních, nainstalujete je v rámci Vaší distribuce GNU/Linux či stáhnete instalační soubory přímo ze stránek projektů (většinou pro GNU/Linux, Mac OSX a MS Windows). Pro uživatele MS Windows lze doporučit OSGeo4W jako meta-instalátor pro vybrané projekty OSGeo (GRASS GIS, QGIS, MapServer a další) - podrobný návod. Můžete také vyzkoušet OSGeoLive.

JupyterHub: http://gislab.fsv.cvut.cz:8000

Testovací data
WMS
WPS

Příklady dotazů:

Ukázka jednoduché webové aplikace: https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/priklady/viewshed.zip

Poznámka k Google Chrome:

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-web-security --disable-gpu --user-data-dir=%APPDATA%/Local/Temp/chromeTemp
Konzultace
Ing. Martin Landa, Ph.D. <martin.landa fsv.cvut.cz> (B802, konzultační hodiny)

Odkazy

Iniciativa

Software

Knihovny
Desktop
Web
Geodatabáze
Obrazová data

Geodata

Dokumentace

Česky
Anglicky

Různé

Doporučená literatura

<bibtex> @book{neteler2004open,

 title={Open Source GIS: A Grass GIS Approach},
 author={Neteler, M. and Mitasova, H.},
 isbn={9781402080647},
 lccn={04051566},
 series={The International Series in Engineering and Computer Science Series},
 url={http://books.google.cz/books?id=Qvp9iFg\_WPEC},
 year={2004},
 publisher={Kluwer Academic Pub}

} </bibtex> <bibtex> @book{sherman2008desktop,

 title={Desktop GIS: Mapping the Planet With Open Source Tools},
 author={Sherman, G.E.},
 isbn={9781934356067},
 lccn={2010280046},
 series={Pragmatic Bookshelf Series},
 url={http://books.google.cz/books?id=xZ7tHwAACAAJ},
 year={2008},
 publisher={Pragmatic Bookshelf}

} </bibtex> <bibtex> @book{hall2008open,

 title={Open Source Approaches in Spatial Data Handling},
 author={Hall, G.B. and Leahy, M.G.},
 isbn={9783540748311},
 lccn={2008932589},
 series={Advances in geographic information science},
 url={http://books.google.cz/books?id=JZNuu8XODQMC},
 year={2008},
 publisher={Springer London, Limited}

} </bibtex> <bibtex> @book{ramm2010openstreetmap,

 title={OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World},
 author={Ramm, F. and Topf, J. and Chilton, S.},
 isbn={9781906860110},
 url={http://books.google.cz/books?id=AnCNQQAACAAJ},
 year={2010},
 publisher={Uit Cambridge Limited}

} </bibtex> <bibtex> @book{de2007geospatial,

 title={Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools},
 author={De Smith, M.J. and Goodchild, M.F. and Longley, P.A.},
 isbn={9781905886609},
 url={http://books.google.cz/books?id=SULMdT8qPwEC},
 year={2007},
 publisher={Matador}

} </bibtex>