153GS02 / 5. cvičení

Z GeoWikiCZ
Verze z 5. 5. 2014, 09:36, kterou vytvořil Landa (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vzdáleností analýzy

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

 • 3D Analyst • Raster Surface • Slope
 • Spatial Analyst • Distance • Euclidean Distance
 • Spatial Analyst • Map Algebra • Raster Calculator
 • Spatial Analyst • Zonal • Zonal statistic
 • 3D Analyst • Reclass • Reclassify
 • Spatial Analyst • Distance • Cost Path
 • Conversion • From Raster • Raster To Polyline
 • 3D Analyst • Functional Surface • Add Surface Information
 • Conversion • To Raster • Polygon To Raster
Řešení první úlohy pátého cvičení GIS 2 v ArcGIS

Odkazy

Poznámky k systému GRASS

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Ve které obci Ústeckého kraje je největší plocha území v okolí komunikací 1.tříd, kde hrozí možnost sesuvů (poměr sklon_v_procentech / vzdálenost_od_komunikace je větší než 0.3 jednotek) okolního terénu do anebo od komunikace. Jaká je výměra tohoto území?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), Silnice, KrajePolygony (AC), DigitalniModelReliefu
Výsledek: Hřensko, 54ha

2.

Najděte optimální trasu pro přesun dřeva lesem z místa těžby (výšková kóta id 765 - Hradišťany) na odvozová místa u cest (obec Lukov a Želkovice v Ústeckém kraji). Jaké jsou časové vzdálenosti pro nejkratší nalezené cesty? Podmínky
 • trasa nesmí vést po svahu o sklonu větším jak 15 stupňů
 • přesun po území se sklonem 0-5 stupňů zabere 1 časovou jednotku
 • přesun po území se sklonem 5-10 stupňů zabere 4 časové jednotky
 • přesun po území se sklonem 10-15 stupňů zabere 16 časových jednotek.?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC), ObceBody (AC), DigitalniModelReliefu
Výsledek: Lukov - 9136, Želkovice - 9238

3.

Jaká je délka nalazených tras po terénu v metrech mezi místem těžby a dvěma odvozovými místy vypočítaných v předchozím příkladě?
Datové vrstvy: DigitalniModelReliefu, CostPath
Výsledek: Lukov - 4212m, Želkovice - 6868m

4.

Kolik procent území v okolí do vzdálenosti 10km od chemického závodu Lovochemie (GPS: 50.5098247N, 14.0741761E) by bylo zasaženo znečištěním větším než 30 jednotek za předpokladu, že se toto znečištění šíří podle vzorce (d je vzdálenost v metrech od zdroje, prostorové rozlišení 10m). Zasahuje takto znečištěné území vodní plochy?
Datové vrstvy: lovochemie
Výsledek: 1,2%, neDalší úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2.