153GIS2 / 5. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Spatial analyst, distance analysis

Zadání

Data

Náplň

Úkoly

(pro rastry používejte pixel 10 m, pokud není uvedeno jinak)

 1. Nalezněte místa v okolí komunikací, kde hrozí největší možnost sesuvů okolního terénu do nebo od vozovky, tj. určete celkovou plochu míst, kde poměr sklon_v_procentech / vzdálenost_od_komunikace je větší jak 2.
 2. Najděte optimální trasu pro přesun dřeva lesem z místa těžby (stare_mesto_misto_tezby) na odvozová místa u cest (stare_mesto_mista_odvozu). Podmínky:
  1. trasa nesmí vést po svahu o sklonu větším jak 30 stupňů
  2. přesun po území se sklonem 0-10 stupňů zabere 1 časovou jednotku
  3. přesun po území se sklonem 10-20 stupňů zabere 4 časové jednotky
  4. přesun po území se sklonem 20-30 stupňů zabere 16 časových jednotek
 3. Jaké jsou časové vzdálenosti pro nejkratší cesty mezi místem těžby a dvěma odvozovými místy vypočítané v předchozím příkladě?
 4. Najděte místa, která budou zasažena radiací z výbuchu bomby (stare_mesto_vybuch) větší než 30 jednotek. Radiace se šíří podle vzorce (vzdálenost v metrech) a to pouze do míst s přímou viditelností. Určete výměru této oblasti.

Výsledky

 1. 25 ha (pro sklony vypočtené z GRIDu v SJTSK), 31 ha (pro sklony vypočtené přímo ze zdrojového TIN v SJTSK), v UTM vychází o cca 2-3 ha méně
 2. (viz obrázek)
  2.
 3. 6082 a 6888 jednotek
 4. 77 ha (viz obrázek)
  4.