153GIS2 / 5. cvičení

Z GeoWikiCZ

Spatial analyst, distance analysis

Zadání

Data

Náplň

Úkoly

(pro rastry používejte pixel 10 m, pokud není uvedeno jinak)

 1. Nalezněte místa v okolí komunikací, kde hrozí největší možnost sesuvů okolního terénu do nebo od vozovky, tj. určete celkovou plochu míst, kde poměr sklon_v_procentech / vzdálenost_od_komunikace je větší jak 2.
 2. Najděte optimální trasu pro přesun dřeva lesem z místa těžby (stare_mesto_misto_tezby) na odvozová místa u cest (stare_mesto_mista_odvozu). Podmínky:
  1. trasa nesmí vést po svahu o sklonu větším jak 30 stupňů
  2. přesun po území se sklonem 0-10 stupňů zabere 1 časovou jednotku
  3. přesun po území se sklonem 10-20 stupňů zabere 4 časové jednotky
  4. přesun po území se sklonem 20-30 stupňů zabere 16 časových jednotek
 3. Jaké jsou časové vzdálenosti pro nejkratší cesty mezi místem těžby a dvěma odvozovými místy vypočítané v předchozím příkladě?
 4. Najděte místa, která budou zasažena radiací z výbuchu bomby (stare_mesto_vybuch) větší než 30 jednotek. Radiace se šíří podle vzorce (vzdálenost v metrech) a to pouze do míst s přímou viditelností. Určete výměru této oblasti.

Výsledky

 1. 25 ha (pro sklony vypočtené z GRIDu v SJTSK), 31 ha (pro sklony vypočtené přímo ze zdrojového TIN v SJTSK), v UTM vychází o cca 2-3 ha méně
 2. (viz obrázek)
  2.
 3. 6082 a 6888 jednotek
 4. 77 ha (viz obrázek)
  4.