Změny studijního plánu oborů G a H pro rok 2009-2010

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Změny studijního plánu oboru G pro rok 2009-2010

Moduly na magisterském oboru G

Na magisterském oboru G nahradí moduly stávající povinně volitelné předměty

Geodézie a pozemkové úpravy

pozn.: nové jméno magisterského modulu, který navazuje na bc. modul Technická geodézie

1. 151YPU1 0+2, 2 kz Pozemkové úpravy 1 Ing. Vlasák
1. 151xxx 3+3, 6 z,zk Vyrovnání účelových sítí Ing. Kubín, Ing. Soukup (nový předmět)
1. 151yxxx 0+2, 2 kz AutoCAD v geodézii Ing. Seidl (nový předmět)
2. 151YPU2 2+1, 3 z,zk Pozemkové úpravy 2 Ing. Vlasák
2. 101NMG 2+2, 6 z,zk Numerická matematika prof. Marek (společně s H)
Poznámky:
- nový předmět 151xxx Vyrovnání účelových sítí, nahradí dva zrušené předměty 151YVUS a 151YMB
*** kredity 10 + 9 davají potřebný součet 11+8

Teoretická geodézie

1. 152YGG 2+1, 3 z,zk Geofyzika a geodynamika doc. Zeman
1. 152YAD 2+0, 2 zk Astrodynamika prof. Kostelecký
1. 153OBP 2+2, 6 z,zk Objektové programování prof. Čepek
2. 152YFGT 2+0, 3 z,zk Fyzikální geodézie T1 dr. Holota
2. 152YKGT 2+0, 2 zk Kosmická geodézie T1 doc. Klokočník
2. 152GNSS 3+0, 5 zk Praktické aplikace GNSS prof. Mervart (nový předmět)
*** 3 kredity navíc

Zeměměřictví a katastr

Nový magisterský modul, který navazuje na bakalářské moduly Mapování, fotogrammetrie a DPZ a Kartografie a GIS katedry K154.

1 153YZDD 2+1, 3 z,zk Zpracování dat DPZ doc. Halounová
1 153YPDM 0+3, 3 kz Projekt digitální mapy Ing. Zimová, Ing. Cajthaml
1 153YPKZ*** 2+0, 4*** kz Právo v KN a zeměměřictví JUDr. Barešová
1 151YPU1 0+2, 2 kz Pozemkové úpravy 1 Ing. Vlasák
2 153YCN 2+2, 4 z,zk Oceňování nemovistostí Ing. Turczer
2 151YPU2 2+1, 3 z,zk Pozemkové úpravy 2 Ing. Vlasák
2 153YVDD 2+2, 4 z,zk Vizualizace a distribuce prostorových dat Ing. Petr Soukup
*** upraveny kredity "Právo v KN a zeměměřictví", nutná změna kódu


Inženýrská geodézie

1. 154YZAG 2+1, 4 kz Základy automatizace v IG prof. Pospíšil, Ing. Koska
1. 154YKM 2+2, 4 z,zk Kontrolní měření doc. Vorel
1. 154+++ 0+3, 3 kz Základy AutoCADu pro IG Ing. Štroner, Ing. Urban
2. 154YSPG 2+2, 4 z,zk Stavebně průmyslová geodézie doc. Hánek, Ing. Janžurová
*2. 154YMCG 0+2, 2 kz Microstation IG Ing. Štroner, Ing. Křemen
*2. 154*** 0+2, 2 kz Microstation ve 3D Ing. Štroner, Ing. Křemen
*2. 154YSKM 0+2, 2 kz Statistické metody při kontrole staveb doc. Vorel
*2. 154YPMG 0+2, 2 kz Podnikání a management doc. Vorel
Poznámky:
- V letním semestru si student může vybrat z předmětů označených hvězdičkou tak, aby měl celkem 8 kreditů. 154YSPG je v rámci modulu povinná.
- 154+++ : Nový předmět, návrh do Pedagogické rady předán 15.5.2008
- 154*** : Předmět schválený Pedagogickou radou (v zápise, jednání dne 26.9.2007, Pedagogická_rada_-_2007-09-26).
*** kredity navíc--> studenti mají možnost volby

Zrušené předměty

 • 151YVUS Vyrovnání účelových sítí - sloučeno do inovovaného předmětu Vyrovnání účelových sítí
 • 151YMB Programovací system Matlab - sloučeno do inovovaného předmětu Vyrovnání účelových sítí

Další změny

 • 153MAPG (změna názvu na "Mapování G" - vypuštěna pomlčka)
 • 153KANE (změna názvu na "Katastr nemovitostí G" - přidáno písmeno G)
 • 153TTKA (změna názvu na "Topografická a tematická kartografie G" - přidáno písmeno G)
 • 153YFDH (změna názvu na "Fotogrammetrická dokumentace historických objektů" - překlep v BK, chybělo jedno "m")
 • 151PSM (Programovací systém Matlab, modul K151, změna semestru na 6.)
 • 151DMTA (Digitální model terénu Atlas, modul K151, změna semestru na 7.)

doplnit návaznosti

 • 153DIK (Digitální kartografie, modulový) návaznost na 153TTKA Topografická a tematická kartografie G

Změny studijního plánu oboru H pro rok 2009-2010

Povinně volitelné předměty

Na oboru H si mohou zapisovat povinně volitelné předměty podle seznamu uvedeného v Bílé knize, krom toho si mohou jako povinně volitelné předměty zapisovat o povinné předměty z oboru G (příklad: 153FTG2 Fotogrammetrie 2).

V Bílé knize zůstala omylem poznámka o xxxPPZ, která už neplatí. Předdiplomní projekt je plně nahrazen projektem informatika 153PIN2

Další změny

 • zrušit 153FGP1 (Fotogrammetrie a DPZ 1, 2+2, 5kr, z,zk) a nahradit 153FTG1 (Fotogrammetrie 1, 2+2, 5kr, z,zk) z oboru G
 • zrušit 153FGP2 (Fotogrammetrie a DPZ 2, 2+2, 5kr, z,zk) a nahradit 153DPZE (Dálkový průzkum Země, 2+2, 4kr, z,zk) z oboru G, zbývající kredit přidán k povinně volitelným předmětům
 • 128INSS (Informační systémy - S, 7. semestr, změna dotace na "1+2, 4kr, z,zk" aby odpovídala dotaci na oboru S)
 • 153MAPH (změna názvu na "Mapování H" - vypuštěna pomlčka)
 • 153KANH (změna názvu na "Katastr nemovitostí H" - vypuštěna pomlčka)
 • 102YF2 (povinně volitelný, Fyzika 2H, 0+2, 2kr, z), změna vypsání pouze na "zimní semestr"
 • 102YFYS (povinně volitelný, Fyzikální seminář, 0+2, 2kr, z), změna vypsání pouze na "letní semestr"
 • zrušit 102YMF (povinně volitelný, Moderní fyzika, 2+0, 3kr, zk), plně nahrazeno již vypsaným předmětem 102YLMF (povinně volitelný, Lasery a moderní fyzika, 2+1, 3kr, z,zk)
 • 128PGC (Počítačová grafika a CAD 1, povinně volitelný, změna vypsání na "letní semestr", aby odpovídalo oboru S)
 • 128POS (Počítačové sítě, povinně volitelný, změna vypsání na "letní semestr", aby odpovídalo oboru S)
 • 128SYAS (Systémová analýza a syntéza, povinně volitelný, změna vypsání na "letní semestr", aby odpovídalo oboru S)
 • 128UMN (Umělá inteligence, povinně volitelný, změna vypsání na "letní semestr", aby odpovídalo oboru S)
 • zrušit 128YPOV (povinně volitelný, Praktika z operačního výzkumu, 1+2, 4kr, z,zk) a nahradit 128POVS (Praktika z operačního výzkumu, 1+2, 4kr, kz) vyučovaným na oboru S (zimní sem.)
 • zrušit 128YPRR (povinně volitelný, Projektové řízení a řízení projektů, 2+2, 5kr, z,zk) a nahradit 128PRR (Projektové řízení a řízení projektů, 1+2, 4kr, z,zk) vyučovaným na oboru S (letní sem.)
 • zrušit 143YGH (povinně volitelný, GIS ve vodním hospodářství, 2+2, 4kr, z,zk) (bude pouze GIS v krajinném inženýrství 143YGKI)
 • zrušit 143YVHH (povinně volitelný, Vodní hospodářství, 2+2, 4kr, z,zk)
 • 143YOPH (povinně volitelný, Ochrana a organizace povodí, 2+2, 4kr, z,zk) přesunout do "magisterských předmětů", vypisovat pouze v "letním semestru"
 • přidat předmět 143YVHK (Bc. povinně volitelný, Vodohospodářské důsledky změn klimatu, 1+1, 2kr, z), vypisovat v "zimním semestru"
 • 151YAGI (změna názvu na "Aplikační GIS (MISYS)" - překlep v BK, původně MYSIS)
 • 151PSM (Programovací systém Matlab, povinně volitelný, změna vypsání na "letní semestr", aby odpovídalo oboru G)
 • 151YAGI (povinně volitelný, Aplikační GIS (MISYS), 0+2, 2kr, kz) vypsat pouze na "zimní semestr"
 • 151YDMT (povinně volitelný, DMT (Atlas), 0+2, 2kr, kz) zrušit a nahradit předmětem 151DMTA (modulový na oboru G, Digitální model terénu Atlas, 0+2, 2kr, kz)
 • 151YPTG (povinně volitelný, Aplikační GIS (MISYS), 1+2, 3kr, z,zk) vypsat pouze na "letní semestr"
 • 151YPOM (povinně volitelný, Pozemkový management, 2+2, 4kr, z,zk) vypsat pouze na "zimní semestr", přesunout z bakalářských do kategorie "Magisterských povinně volitelných předmětů na oboru H"
 • 151PUZ (Pozemkové úpravy, povinně volitelný, 2+1, 4kr, z,zk) odlišit od předmětu vyučovaného na oboru Z, tedy "vytvořit nový předmět 151xxxx (Pozemkové úpravy H, povinně volitelný, 2+1, 4kr, z,zk) vypisovaný pouze na letní semestr"
 • do nabídky povinně volitelných předmětů zařadit předmět 142IVH Informační technologie ve vodním hospodářství (1+2, 4kr, KZ, doc. Michal Toman)
 • 142YHTS (povinně volitelný, Hydrotechnické stavby, 2+2, 4kr, z,zk) vypsat pouze na "zimní semestr"
 • 143YGKI (povinně volitelný, GIS v krajinném inženýrství, 2+2, 4kr, z,zk) změnit dotaci na "0+3, 3kr, kz", vypisovat pouze v "zimním semestru" Mgr.
 • 143YHMS (povinně volitelný, Hydromeliorační stavby, 2+2, 4kr, z,zk) změnit dotaci na "2+0, 2kr, zk", vypisovat pouze v "zimním semestru" pro Bc.
 • 143YSM (povinně volitelný, Simulační modely, 2+2, 4kr, z,zk) změnit dotaci na "1+2, 3kr, kz", vypisovat pouze v "letním semestru"
 • 152YNAS (povinně volitelný, Navigační systémy, 2+1, 3kr, z,zk) vypsat pouze na "letní semestr"
 • 151YNPM (povinně volitelný, Nástroje pozemkového managementu v ČR, 2+2, 4kr, z,zk) vypsat pouze na "letní semestr"
 • zrušit 151YUGS (povinně volitelný, Účelové geodetické sítě, 1+2, 3kr, z,zk)
 • přidat předmět 151YVUS (povinně volitelný, Vyrovnání účelových sítí, 3+3, 6kr, z,zk), vypisovat pouze v "zimním semestru"
 • zrušit 152YFYG (povinně volitelný, Fyzikální geodézie, 2+2, 5kr, z,zk), protože bude možné si zapsat 152FYG
 • zrušit 152YING (povinně volitelný, Inženýrská geodézie 2, 2+2, 4kr, z,zk), protože bude možné si zapsat 154ING2
 • 153YGES (změna názvu na "Geostatistika" - překlep v BK, původně Geostatika)
 • 153YTDP (povinně volitelný, Technologie dokumentace památkových objektů, 2+2, 4kr, z,zk), změna vypsání pouze na "letní sem."
 • 153YDIH (povinně volitelný, Digitální fotogrammetrie H, 2+2, 4kr, z,zk), změna vypsání pouze na "zimní sem."
 • 154YPGH (povinně volitelný, Praktika z inženýrské geodézie H, 1+2, 3kr, z,zk) vypsat pouze na "zimní semestr"

Změna struktury dotací předmětů

Pro projekty 153PJIN a 153PIN2 změnit dotaci 0+3,5 na 3+0,5 (Přednášky+Cvičení,Kredity). Oba předměty jsou koncipovány tak, že mají formu společné přednášky, cvičení nejsou a jsou zakončeny veřejnými prezentacemi semestrových projektů. Potřeba je tedy společná posluchárna s projektorem a ne počítačová učebna. Snad nebude třeba měnit kódy.

doplnit návaznosti

 • 153PJIN (Projekt - Informatika, 4. semestr) návaznost na 153PGC (Programovací jazyk C++, 3. semestr)
 • 153DIK (Digitální kartografie, povinně volitelný) návaznost na 153TTKH Topografická a tematická kartografie H
 • 154YPGH (Praktika z inženýrské geodézie H, povinně volitelný) návaznost na 154IGH Inženýrská geodézie 1
 • 153KANH doplnit návaznost na 153MAPH

Změny studijního plánu pro oba obory G a H pro rok 2009-2010

 • povinně volitelný předmět bakalářského oboru G 153ISZK (Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR) přeřadit jako povinně volitelný předmět magisterského studia pro oba obory G a H. Jinak beze změn.


doplnit návaznosti

 • 153PGC (Programovací jazyk C++, 3. semestr) návaznost na 153DASY (Databázové systémy, 2. semestr)