Pedagogická rada - 2007-09-26

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přítomni
doc. Krpata, doc. Huml, doc. Pospíšil, prof. Kostlecký, prof. Mervart, prof. Čepek, doc. Kočandrlová, prof. Mikš, doc. Halounová
Omluveni
doc. Blažek (zastupoval dr. Skořepa), doc. Procházka (zastupoval dr. Štroner)
 • do 5. semestru G bude zařazen předmět Geologie a geomorfologie (2+1); dr. Schroefel předloží k diskusi osnovu předmětu.
 • pedagogická rada rozhodla hlasováním (10 pro, 1 proti), že studijní program Geodézie a kartografie bude usilovat o změnu zeměměřického zákona tak, aby bakaláři našeho studijního programu nebyli diskriminováni a nebyla jim upírána možnost ucházet se o úřední oprávnění pro kontrolu měřických prací v katastru nemovitostí.
 • byly dohodnuty kvóty pro vypisování počtu bakalářských prací na oboru G
K151 25% + 10% přesah
K152 15% + 10% přesah
K153 35% + 10% přesah
K154 25% + 10% přesah
kde přesah 10% se počítá z katedrové kvóty.
 • vedoucí kateder předloží své požadavky na tzv. zdvojené kredity
 • schválen nový volitelný magisterský předmět Microstation ve 3D (0+2. vyučující dr. Štroner)

Návrhy na dotace předmětů vyjádřené zdvojenými kredity

předmět PCK G H
102FY1 2+1,4 1 1
102FY2 2+1,3 1 1
102FY3 2+1,4 1  
102YLMF 2+1,3    
151GD1 3+3,6 3  
151GD2 2+3,6 3  
151GD3 3+3,6 3  
151TGE1 3+3,6   3
151TGE2 2+3,6   3
152APOT 2+1,4 1 1
152EMEG 3+2,6 2 2
152KGD 2+2,4 2  
153FTG1 2+2,5 2  
153FTG2 2+2,5 2  
153KAPR 2+2,4 2  
154ING 2+2,6 2  
inž. geod. 7. sem. 2+2, 5   2
154ING2 2+2,5 2  
154ING3 2+2,5 2  
154GP10 2+2,4 2  
katedra G H celkem
K102 3 2 5
K151 9 6 15
K152 5 3 8
K154 6 0 6
K154 8 2 10

Poznámky:

 • pokud se některý předmět učí na obou oborech, měla by být dotace stejná? otázka do diskuse, důvody jsou pro i proti
 • v tabulce jsou uvedeny dotace, které znamenají zdvojnásobení pedagogů na cvičeních
 • dotace předmetů K102 se podle uvedeného návrhu zdvojnásobila (doposud byla 1.5)
 • předmět 102YLF je uveden pouze pro úplnost (volitelné a modulové předměty se nemohou ucházet o dotaci)
 • u předmětu technicka geodézie jsou navrženy 3 zdvojené kredity (navrh katedry byl 2), tak aby to bylo v souladu s počtem hodin cvičení
 • do tabulky doplněna inžnýrská geodézie 1 v 7. semestru bakalářů geoinformatiky, která se zatím nevyučuje (až za dva roky). Otázka: bude identická s předmětem 154ING?
 • volné dotace na geoinformatice lze přidělit pracem, ale např. i projektům (které na G nemáme). Je otázka, co je vhodnější (projektu budou takto dotovat architekti). Krom toho si myslím by mělo smysl na geoinformatice dotovat i úvodní informaticke předměty (výhledově by se měly přejmenovat na informatika 1-3, v původním rozdělění Františka Krpaty inforamtika zdvojené kredity měla, s tím, že je třeba se věnovat individuálně studentům)