Studium geodézie a geoinformatiky

Z GeoWikiCZ

Tím, co spojuje geografii, geodézii, kartografii a geoinformatiku, je společný předmět zájmu - reálný svět. Každý obor se ale na něj dívá jinak: geograf ho chce primárně popsat, geodet zaměřit, kartograf zobrazit ... a geoinformatik digitálně modelovat a analyzovat, s využitím dat posbíraných předešlými disciplínami, s využitím mnohých jejich nástrojů a postupů atd. A naopak tyto disciplíny pak využívají služeb geoinformatiky. Hranice mezi těmito obory není striktní a i mé vymezení je velice zevšeobecněné. I geografové samozřejmě provádějí analýzy, sestavují si modely ... a platí to i o ostatních oborech.

Podstatu geoinformatiky tedy vidím v tvorbě digitálních modelů reálného světa a v analýze reálného světa právě prostřednictvím těchto digitálních modelů.
--- Petr Rapant


Následující abecedně řazený seznam vysokých škol uvádí odkazy na informace o studijních oborech geodézie a geoinformatika a dalších příbuzných či blízkých oborech.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Geodézie a kartografie
Geoinformatika
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta
Geografický ústav
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav geoinformačních technologií
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Katedra aplikované geoinformatiky
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
Katedra geoinformatiky
VŠB TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
Institut geodézie a důlního měřictví
Institut geoinformatiky
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Ústav geodézie
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Geomatika

MŠMT