Python - výpočet funkce exp(x)

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Uživatelská funkce Exp(x) počítá Taylorův rozvoj funkce

 #!/usr/bin/python
 
 from math import exp
 
 def Exp(x):
 
  clen = suma = N = 1.0
  
  while abs(clen) > suma*1e-16:
    clen *= x/N
    suma += clen
    N  += 1
 
  return suma
 
 
 for a in range(-10,11):
  e = exp(a)
  E = Exp(a)
  print '%5.1f %18.12f %11.4e' % (a, E, (e-E)/e)

Na výstupu program vypisuje argument, vypočtenou hodnotu funkce a její relativní chybu určenou porovnáním se standardní funkcí math.expt(x)

-10.0   0.000045399930  2.0283e-09
 -9.0   0.000123409804  1.5204e-09
 -8.0   0.000335462628  1.3348e-10
 -7.0   0.000911881966  5.2224e-12
 -6.0   0.002478752177 -1.4968e-12
 -5.0   0.006737946999  1.2306e-13
 -4.0   0.018315638889  1.2313e-14
 -3.0   0.049787068368 -1.6725e-15
 -2.0   0.135335283237 -2.0509e-16
 -1.0   0.367879441171 -3.0179e-16
 0.0   1.000000000000  0.0000e+00
 1.0   2.718281828459 -1.6337e-16
 2.0   7.389056098931  2.4040e-16
 3.0  20.085536923188  3.5376e-16
 4.0  54.598150033144 -5.2056e-16
 5.0  148.413159102577  0.0000e+00
 6.0  403.428793492735  0.0000e+00
 7.0 1096.633158428458  6.2201e-16
 8.0 2980.957987041726  6.1020e-16
 9.0 8103.083927575382  2.2448e-16
 10.0 22026.465794806714  1.6516e-16
Otázky
 1. vysvětlete podmínku cyklu while  (předpokládáme, že relativní přesnost dané aritmetiky pohyblivé řádové čárky je  )
 2. proč funkce Exp(x) dává správné výsledky pro kladné argumenty a nepřesné výsledky pro argumenty záporné
 3. upravte funkci Exp(x) tak, aby dávala správné výsledky i pro záporné argumenty

[ Zpět ]