Pedagogická rada - 2011-04-07

Z GeoWikiCZ

Omluveni: prof. Veverka, prof. Kostelecký

Pedagogická rada schválila návrh prof. Mervarta na převedení dělené výuky předmětu 152APOT v plném rozsahu na katedru vyšší geodézie a přejmenování předmětů 152APOT a 152EMEG na Geodetické přístroje 1 a Geodetické přístroje 2, které budou vyučovánu katedrou vyšší geodézie.

Hlasování: 8 pro, 1 proti, 1 zdržel se.

Pedagogická rada doporučuje posílit výuku optiky v rámci předmětu Fyzika G