Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z Ing. Tomáš Janata)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

English version

Tomáš Janata

katedra geomatiky
Fakulta stavební
ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
místnost B804, tel. linka 4646
e-mail: tomas.janata<at>fsv.cvut.cz

disertační práce Analýza historických rytin metodami digitální kartografie

diplomová práce Tvorba podrobné turistické mapy


Výzkum

Témata výzkumu:

  • analýzy historických rytin
  • staré mapy, atlasy, tvorba dějepisných map
  • vizualizace pomocí mapových serverů a mapových služeb
  • digitální kartografie a mapová tvorba
  • geografické informační systémy


Výuka

Vyučované předměty:


na Fakultě dopravní


Vedení závěrečných prací

Závěrečné práce bakalářské i diplomové na témata související s profesním záběrem, vyučovanými kurzy a projekty řešenými na katedře.

Konkrétní vypsaná témata

téma BP DP
Srovnání funkcionality pro vícenásobné kartografické reprezentace mezi ArcGIS a OCAD ███ ▒▒▒
Hodnocení přesnosti zákresu cestní sítě v novém státním mapovém díle nejvyšších měřítek – ZTM5 ███ ▒▒▒
Srovnání a hodnocení geometrické přesnosti a věcné úplnosti dat mapových děl OpenStreetMap a ZTM5 ███ ███
Možnosti využití dat ZTM5 pro tvorbu turistických map a obdobných mapových děl ███ ███
Možnosti využití dat OpenStreetMap pro tvorbu turistických map a obdobných mapových děl ███ ███
Tvorba sady kartograficky korektních map v sérii navazujících měřítek ▒▒▒ ███
Kartografická prezentace dat historických lexikonů obcí ███ ███
Vývoj pandemie covid-19 v mapových aplikacích a infografikách ███ ███
Řešení topologických nesouladů polygonálních vrstev administrativního členění ČR ███ ▒▒▒
Tvorba mapové aplikace pomocí ArcGIS API v. 4 nad databází MS SQL Server ▒▒▒ ███
Porovnání funkcí pro 3D povrchy v ArcGIS a OCAD ███ ▒▒▒
Využití aplikace OCAD SketchApp pro údržbu dat a map v software OCAD ███    ×   
Zpracování dat hry geocaching pomocí mapových aplikací a infografiky ███ ███
Vývoj války na Ukrajině v mapových aplikacích a infografikách ███ ███
Možnosti generování cestní sítě z dat DMR 5G ▒▒▒ ███
Tvorba informačního systému skalního lezení ▒▒▒ ███
Tvorba mapové aplikace aktuálních výšek sněhu ▒▒▒ ███