14GISS

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Vektorová data, atributové dotazy

Atributová data, resp. atributová složka popisu geodat charakterizující kvalitativní a kvantitativní charakteristiky geografických dat. Cvičení je zaměřeno na práci se správcem atributových dat, možnosti dotazování na základě atributů geoprvků.

Základní pojmy

 • atributová tabulka - záznamy, atributy
 • datové typy atributů
  • číselné
  • textové
  • datumové
  • geometrické
  • object id (FID)

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení první úlohy v ArcGIS 10.x

Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).
Poznámka: Výsledky byly odvozeny na základě datové sady ArČR500 verze 3.3.

Ukázka Esri Shapefile: http://opendata.iprpraha.cz/CUR/DOP/DOP_Cyklotrasy_l/S_JTSK/DOP_Cyklotrasy_l_shp.zip

1.

Kolik je v ČR rybníků?
Datové vrstvy: VodniPlochy
Výsledek: 399

Návod pro ArcGIS: Table options → Select By Attributes • TYP = 2 • Apply

2.

Jaká je celková délka (v km) přirozených vodních toků v ČR?
Datové vrstvy: VodniToky
Výsledek: 30 412 km

3.

Jaká je průměrná nadmořská výška (v m) vodních nádrží v ČR?
Datové vrstvy: VodniPlochy
Výsledek: 419 m

4.

Kolik silnic v ČR má více než dva jizdní pruhy?
Datové vrstvy: Silnice_2015
Výsledek: 1002

5.

Jaká je délka (v km) dálnic v ČR, které mají šest jízdních pruhů?
Datové vrstvy: Silnice_2015
Výsledek: 36,45 km

6.

Kolik železničních stanic v ČR obsahuje ve svém názvu předložku 'nad'?
Datové vrstvy: ZeleznicniStanice
Výsledek: 112

7.

Jaká je celková plocha (v km2) sídel v ČR u kterých jejich název začíná na písmeno 'K'?
Datové vrstvy: SidlaPlochy
Výsledek: 86,41 km2

8.

Ve které obci Ústeckého kraje je největší nezaměstnanost a kolik to je?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: Trmice; 17,56%

9.

Najděte obec v ČR, kde je nejvyšší poměr mezi muži a ženami a kolik to je?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: Staňkovice; 2,54:1

10.

V kolika obcích v ČR převyšuje počet sňatků počet rozvodů. V jaké obci je počet sňatků nejvyšší vzhledem k aktuálnímu počtu obyvatel?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: 3808; Podhradí nad Dyjí

11.

Jaká je průměrná hodnota nezaměstnanosti v ORP Beroun?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: 5,30%

12.

Kolik katastrálních území spadá do oblasti s kódem LAU1 'CZ0327' a jakou mají celkovou výměru (v km2)?
Datové vrstvy: KatastralniUzemiPolygony (AC)
Výsledek: 215; 1 378km2

13.

V kolika případech se shoduje název obce s názvem katastrálního území?
Datové vrstvy: KatastralniUzemiPolygony (AC)
Výsledek: 4516

14.

Kolik katastrálních území začíná na písmeno 'R' a má přesně tři znaky ve svém názvu?
Datové vrstvy: KatastralniUzemiPolygony (AC)
Výsledek: 3

15.

Ve kterých krajích je míra nezaměstranosti mužů větší než u žen?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC)
Výsledek: Karlovarský, Olomoucký, Moravskoslezský

16.

Jaká je celková délka silnic 1., 2. a 3. třídy?
Datové vrstvy: Silnice_2015
Výsledek: 1 - 5 794 km; 2 - 14 138 km; 3 - 21 369 km

17.

Jaký název pro obec je nejfrekventovanější, kolik obcí s tímto názvem v ČR je?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: 14; Nová ves

18.

Pro každý typ vodní plochy najděte nejvyšší nadmořskou výšku?
Datové vrstvy: VodniPlochy
Výsledek: Vodní nádrž 773 m; Rybník 731 m; Jezero 1 008 m

19.

Jaký je poměr mezinárodních ku vnitrostátním letištím v ČR?
Datové vrstvy: Letiste
Výsledek: 18:76

20.

Který okres v ČR se skládá z největšího počtu obcí a kolik to je?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: Brno-venkov, 187

Tip: Řešení úloh v databázi PostGIS, SQL

Prostorové dotazy

Geometrická složka popisu geodat je charakterizována geometrickými objekty umístěnými v referenčním souřadnicovém systému. Cvičení je zaměřeno na výběr geoprvků na základě jejich umístění a vzájemných vztahů mezi nimi.

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení první úlohy v ArcGIS

Odkazy


Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).
Poznámka: Výsledky byly odvozeny na základě datové sady ArČR500 verze 3.3.

1.

Existuje v ČR letiště, které leží v lese? Jak se jmenuje?
Datové vrstvy: Letiste, Lesy
Výsledek: Točná

2.

Kolika obcemi v ČR neprochází žádná silnice?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), Silnice_2015
Výsledek: 241

Poznámka: singleparts vs multiparts

3.

Kolik obcí leží na hranici ČR?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), StatPolygon (AC)
Výsledek: 285

4.

Vyberte silnice, které kříží vodní toky. Kolik procent z těchto silnic tvoří silnice první třídy?
Datové vrstvy: Silnice_2015, VodniToky
Výsledek: 14,5%

5.

Kolik procent rybníků z celkového počtu leží celou svojí plochou na území Jihočeského kraje?
Datové vrstvy: VodniPlochy, KrajePolygony (AC)
Výsledek: 41,85%

6.

Na kolika mapových listech Základní mapy 1:25 000 leží alespoň částečně okres Litoměřice. Kolik mapových listů potom leží v tomto okresu celou svojí plochou?
Datové vrstvy: KladZakladnichMap, OkresyPolygon (AC)
Výsledek: 19, 4

7.

Kolik železničních stanic leží v lese a zároveň jejich název nezačíná na písmeno 'L'?
Datové vrstvy: Lesy, ZeleznicniStanice
Výsledek: 100

8.

Které silnice (uveďte jejich číslo) druhé třídy procházejí oblastí bažin a rašelinišť?
Datové vrstvy: Silnice_2015, BazinyARaseliniste
Výsledek: 103, 169

9.

Jaká je průměrná nadmořská výška výškových kót na území Středočeského kraje?
Datové vrstvy: VyskoveKoty, KrajePolygony (AC)
Výsledek: 488

10.

Kolik vodních ploch leží alespoň částí své plochy ve vzdálenosti do 10 km od poledníku se zeměpisnou délkou 15°?
Datové vrstvy: VodniPlochy, ZemepisnaSitWGS84
Výsledek: 45

11.

Kolik obcí se dotýká alespoň jedním liniovým segmentem hranice kraje?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC), ObcePolygony (AC)
Výsledek: 1248

12.

Vyberte katastrální území, ve kterých leží alespoň částečně jedna vodní plocha, seskupte tyto území podle kódu NUTS (LAU1). Uveďte jaký kód NUTS má největší výměru a z kolika katastrálních území se skládá?
Datové vrstvy: KatastralniUzemiPolygony (AC), VodniPlochy (AC)
Výsledek: CZ0313, 78

13.

Uveďte souřadnice reprezentačního bodu (centroidu) největší vodní nádrže v Libereckém kraji. O jakou vodní nádrž se jedná?
Datové vrstvy: VodniPlochy, KrajePolygony (AC)
Výsledek: -678660, -971660; Josefův důl

14.

Kolik obcí leží celou svojí plochou na mapovém listu "Pardubice" ZM 1:25 000. Do kolika ORP tyto obce patří a které to jsou?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), KladyZakladnichMap
Výsledek: 8; 2; Chrudim, Pardubice

15.

Kolik obcí v ČR leží svoji plochou alespoň na dvou mapových listech Základní mapy 1:50 000?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), KladyZakladnichMap
Výsledek: 2357

Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS1.