Diskuse:Státní závěrečné zkoušky

Z GeoWikiCZ

Zrušené dokumenty

Vědecká rada rozhodla, že
státní závěrečná zkouška musí trvat nejméně 1,5 hodiny (maximum je 2 hod) - z toho obhajoba DP (včetně diskuse) cca 3/4 hod. a ústní zkouška cca 3/4 hod. (na každy okruh cca 1/4 hod.). Je třeba zajistit důstojný průběh celé zkousky a zajistit klid zejména při ústni části zkoušky.
doc. Máca, květen 2005
Na prezentaci DP by tedy diplomant měl mít minimálně 15 minut.