155PJIN Projekt - Informatika

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155PJIN
 • Garant předmětu:

Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.

 • Přednášející:

Ing. Martin Landa, Ph.D. (ML), Ing. Ondřej Pešek (OP), Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D. (JS)

 • Rozsah: 0+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: kz

Anotace

Projekt navazuje na tři úvodní předměty aplikované geoinformatiky Informatika 1, Informatika 2 a Informatika 3. Studenti jsou rozděleni do skupin, které během semestru pracují na zadaném tématu. Projekt obvykle představuje návrh a implementaci Qt databázové aplikace.

Cílem projektu je propojení znalostí ze zmíněných úvodních tří předmětů v rámci jednoho projektu a praktický týmová spolupráce.

Skupiny během semestru průběžně prezentují výsledky a postup prací. Semestr je zakončen veřejnou prezentací projektů.

Doporučená literatura

 1. http://www.qt.io/

Harmonogram

 • 04.10. Jupyter noteboky (ML) + Tangible Landscape (OP)
 • 11.10. PyQt (OP)
  • QT_PLUGIN_PATH=...\ib\site-packages\PyQt5\Qt5\plugins
 • 18.10. Web app: PyScript,Django (ML)
 • 25.10. GitHub (ML) + Zadání projektu (JS)
https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155pjin/

Požadavky

 • Projekt je šířen pod licencí GNU GPL, pokud s touto podmínkou autoři nesouhlasí, musí to explicitně uvést na první straně dokumentace.
 • Vedlejším produktem projektu je 10 otázek a odpovědí (SQL selecty) pro tutoriál SQLtutor nad databází dané skupiny (zajímavá řešení budou zařazena do sbírky příkladů).
 • Závěrečná zpráva je odevzdána v jediném archivním souboru 155pjin-rok-x-v.zip nebo 155pjin-rok-x-v.tar.gz, kde rok je čtyřciferné číslo roku, x označuje přidělený kód skupiny a v číslo verze 01, 02, ... (všechny soubory jsou v tar archivu uloženy v podadresáři 155pjin-rok-x). V názvech archivních souborů a příslušných podadresářů se používají jen číslice a malá písmena bez diakritiky.
 • Součástí závěrečné zprávy musí být:
  • textová dokumentace ve formátu PDF včetně zdrojového textu, např. LaTeX
  • prezentace projektu v PDF
  • všechny zdrojové texty strukturované podle potřeby do hierarchie podadresářů
  • jména souborů projektu (typicky obrázky) nesmí obsahovat diakritiku a mezery
  • v adresáři Qt projektu se zdrojovými texty překládaných programů nesmí být soubory *.user.pro a Makefile
 • Upřesňující požadavky na aplikaci
  • základní ovládání je přes menu
  • aplikace musí implementovat import sql dat, pokud chybí tabulky, musí je po dotazu vytvořit (použijte qr resource file pro uložení SQL příkazů pro vytvpření tabulek)
  • je definovana funkce export dat ve formatu sql
  • je definována funkce, která odstraní tabulky z databáze (DROP TABLE ...)
  • aplikace umožňuje editace dat
  • další viz zadání pro běžný semestr
 • Projekt je zakončen veřejnou prezentací