155MSPD Moderní metody sběru prostorových dat

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155MSPD4
 • Garant předmětu:

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Přednášející:

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Nový předmět, zavedený v r.2020. Zabývá se moderními metodami, které se stále vyvíjení, ale jsou již běžně v praxi. Jsou to zejména mobilní personální laserové skenery a miniaturizované laserové skenery pro BIM, v předmětu se seznámíte se základy převodu dat do REVIT, dále předmět představuje stručně geofyzikální metody podpovrchového neinvazivního průzkumu (georadar a magnetometr). Část pžednášek i nanazující cvičení je věnována moderním systémům RPAS (dronům) a též datovým skladům družicových dat. Významná část se zabývá metodami využití a převodu dat do virtuální reality (VR).


Doporučená literatura

 1. Pavelka, K.: Fotogrammetrie 2, ISBN978-80-01-04719-4, 2011, skriptum ČVUT FSv
 2. Pavelka, K.: Fotogrammetrie 1, ISBN978-80-01-04249-6, 2009, skriptum ČVUT FSv
 3. Pavelka, K. , Hodač, J.: Fotogrammetrie 3. Digitální metody a laserové skenování, 2008, ISBN978-80-01-03978-6, skriptum ČVUT FSv
 4. Kraus, K.: Photogrammetry,1994,2007 De Gruyter, ISBN13 9783110190076, anglicky
 5. Kraus, K.: Photogrammetrie, 1994, Dümler,ISBN 3427786455, 9783427786450, německy
 6. Schenck, T.: Introduction to Photogrammetry,2005, http://www.mat.uc.pt/~gil/downloads/IntroPhoto.pdf

Přednášky

Přednášející: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka a doc. Ing. Jan Pacina, PhD.


Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):

 1. Laserové skenování pro 3D modely staveb (statické i mobilní), letecké, GeoSLAM
 2. RPAS (remotely piloted aerial system = "dron" či UAV (unmanned aerial vehicle),nebo UAS (unmanned aerial system)
 3. Družicová data (datové sklady), InSAR
 4. Geofyzikální metody (Georadar, magnetometr)
 5. VR (virtuální realita)
 6. BIM (building information modeling management), Revit
 7. (RPAS)UAV a UAS – metody flexibilního leteckého snímkování v RGB a NIR, plánování letu, možnosti zpracování a publikace dat.
 8. (RPAS) UAV a UAS – úvod do legislativy, možnosti vizualizace dat. Publikace dat v prostředí cloudu (ArcGIS Online).
 9. Analýza družicových snímků dostupných v cloudu (ImageService v rámci ArcGIS Online)
 10. Analýza řízení rizik s využitím dat DPZ dostupných v Cloudu
 11. LiDAR – teorie LLS, plánování letu (vliv nastavení laseru na výsledné mračno bodů), metody zpracování dat. Data dostupná pro území ČR.
 12. LiDAR – zpracování a klasifikace mračna bodů v prostředí ArcGIS Pro


Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

RPAS - projekt snímkového letu

 1. Zaměření menšího objektu mobilním ručním skenerem, pozemní a leteckou fotogrammetrií (RPAS)
 2. Zpracování dat v software REVIT
 3. Zpracování dat z UAV – s informacemi z IMU jednotky a s vlícovacími body do podoby ortofoto a DSM. Hodnocení kvality výsledků
 4. Zpracování dat z UAV bez vlícovacích bodů (využití externích zdrojů – ČÚZK ortofoto a DMR 5G)
 5. Zpracování a interpretace dat z družice Landsat a Sentinel 2 dostupných jako ImageService v prostředí ArcGIS Pro
 6. Analýza a interpretace dat přírodních katastrof s využitím dat DPZ v cloudu – lesní požáry, povodně
 7. Zpracování DMP 1G, DMR 4G a 5G do podoby výškového rastru, hromadné zpracování datových sad pomocí ModelBuilderu, metody vizualizace dat LiDAR
 8. Zpracování mračna bodů v prostředí ArcGIS Pro, tvorba 3D modelu krajiny a 3D modelu města

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie (http://lfgm.fsv.cvut.cz) nebo na Moodle