153ZODH / 14. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Segmentace obrazu

Osnova

Toto cvičení je zaměřeno proces segmentace obrazu. Segmentace obrazu je metoda, která slouží k automatickému rozdělení vlastního obrazu na oblasti se společnými vlastnostmi, které obvykle mají nějaký smysluplný význam. Výsledky segmentace jsou využitelné například při analýze obrazů získaných při dálkovém průzkumu Země (citace z české wikipedie).

Seznam příkazů

Příklad segmentace obrazu ortofoto snímku

Stažení ortofota z WMS ČÚZK

V Layer Manageru přidáme novou WMS vrstvu Wxgui-add-layer-wms.png. V dialogu definujeme URL (1) - http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx - zvolíme vrstvu (2) a definujeme její název (3).

Dialog pro přidání nové WMS vrstvy

V následujícím kroku ortofoto uložíme do rastrové mapy se kterou bude dále pracovat.

Nejprve nastavíme rozsah výpočetního regionu ve které se data budou stahovat (viz obr. níže)

Nastavení rozsahu výpočetního regionu z mapového displaje

a nastavíme vhodné prostorové rozlišení.

g.region res=1
Uložení WMS vrstvy do rastrové mapy
Dialog pro uložení WMS vrstvy jako rastrové mapy

Segmentace obrazu

Návod vychází z manuálové stránky modulu i.segment.

i.group group=orto_group input=orto_wms
g.region rast=orto_wms
i.segment group=orto_group output=orto_segs_l1 threshold=0.02
První pokus o segmentaci obrazu
i.segment group=orto_group output=orto_segs_l2 threshold=0.05 seeds=orto_segs_l1 min=2

i.segment group=orto_group output=orto_segs_l3 threshold=0.1 seeds=orto_segs_l2

i.segment group=orto_group output=orto_segs_l4 threshold=0.2 seeds=orto_segs_l3

i.segment group=orto_group output=orto_segs_l5 threshold=0.3 seeds=orto_segs_l4
Další pokusy o segmentaci obrazu
i.segment group=orto_group output=orto_segs_final threshold=0.25 min=10
Finální výsledek segmentace obrazu

Výsledek lze porovnat pomocí aplikace g.gui.mapswipe.

Porovnání ortofota a výsledku segmentace obrazu