153GS02 / 2. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Reklasifikace rastrových dat, mapová algebra

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

 • 3D Analyst (toolbar, sekce v ArcToolbox)
  • Zapnout nadstavbu - Customize • Extensions • 3D Analyst
  • Vytváření TIN (Data Management • TIN • Create TIN)
  • Editace TIN (Data Management • TIN • Edit TIN)
  • Převod TIN na Raster (menu Conversion)
  • Analýzy povrchu (menu Raster surface) - Slope, Aspect
  • Analýza viditelnosti (menu Visibility) - Viewshed
  • Reklasifikace rastrových dat - Reclassify (Raster Reclass • Reclassify)
  • Surface information (Functional surface • Add Surface Information)
 • Spatial Analyst (toolbar, sekce v ArcToolbox)
  • Zapnout nadstavbu - Customize • Extensions • Spatial Analyst
  • Základní mapová algebra (Math)
  • Pokročilá mapová algebra, rastrový kalkulátor (Map Algebra • Raster Calculator)


Reklasifikace rastrové mapy sklonu svahu

Odkazy

Poznámky k systému GRASS

Návod na řešení úloh z tohoto cvičení zde.

Reklasifikace rastrové mapy sklonu svahu v systému GRASS

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Vytvořte DMT na základě vrstevnic a výškových kót pro Ústecký kraj s prostorovým rozlišením 100m. Jaká je výměra území v ha s nadmořskou výškou větší než 700m?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC); Vrstevnice, VyskoveKoty → dmt
Výsledek: 50 214 ha

2.

Jaká je výměra území v ha se sklonem svahu větším než 15 stupňů?
Datové vrstvy: slope
Výsledek: 15 931 ha

3.

Jaká je výměra území v ha s orientací svahu na sever a zároveň se sklonem větším než 15 stupňů?
Datové vrstvy: aspect, slope
Výsledek: 1 529 ha

4.

Jaká je výměra území v ha s orientací svahu na sever anebo se sklonem větším než 15 stupňů?
Datové vrstvy: aspect, slope
Výsledek: 72 354 ha

5.

Jaká je výměra území v ha, které je viditelné z vrcholu Milešovky [S-JTSK: 986668, 770118] a zároveň má orientaci svahu na sever?
Datové vrstvy: viewshed, aspect
Výsledek: 26 629ha

6.

Jaká je výměra území v ha, kde jsou splněny alespoň 2 z následujících podmínek - nadmořská výška nad 700 m, sklon větší než 15 stupňů, orientace na sever?
Datové vrstvy: dmt, slope, aspect
Výsledek: 8 958 ha

7.

Jaká je výměra území v ha, které je do 500 m od nejbližší silnice a zároveň má sklon větší než 15 stupňů?
Datové vrstvy: Silnice, slope
Výsledek: 7 201 ha

8.

Jak dlouhý úsek silnice E55 v km je vidět z vrcholu Milešovky [S-JTSK: 986668, 770118]?
Datové vrstvy: dmt, Silnice
Výsledek: 65 km

9.

Jaká ve výměra území v ha, kde nadmořská výška je menší než výraz "10 krát sklon svahu ve stupních"?
Datové vrstvy: dmt, slope
Výsledek: 864 ha

10.

Jaká je nadmořská výška vrcholu Milešovky [S-JTSK: 986668, 770118] odvozená z DMT (správně je 836,5 m)?
Datové vrstvy: dmt, milesovka
Výsledek: 819,7 m

11.

Jaký je rozdíl celkové délky v metrech silnic 1.třídy měřeného po povrhu a jeho průmětu do roviny?
Datové vrstvy: dmt, silnice
Výsledek: 225 mDalší úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS2.