153GIS2 / 6. cvičení

Z GeoWikiCZ
< 153GIS2 (přesměrováno z 153GIS2 - 6. cvičení)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Spatial analyst, hydrology

Zadání

Data

Odkazy


 • How Fill works
  • Odstranění bezodtokových depresí. Nástroj identifikuje místa, ze kterých neodtéká voda, a tato místa vyplní (přepočítá výšku jejich dna tak, aby byla ve výšce, při které z místa odtéká voda).
 • Flow Direction
  • Výpočet směru odtoku. Algoritmy, které jsou pro tento účel k dispozici, mohou mít dvě základní varianty, neboť předpokládají 4 (stranová souvislost pixelů) nebo 8 možností odtoku (stranová a diagonální souvislost pixelů). Současně dostupné systémy prakticky vždy uvažují 8 směrů odtoku a to zejména v souvislosti s orientací ke světovým stranám.
 • Flow Accumulation
  • Akumulovaný odtok. V přírodě dochází k tomu, že malé množství vody stéká po ploše terénu a ne v odvodňovacích stružkách. Je proto vhodné nastavit parametry modelování tak, aby se voda při svém odtoku akumulovala a aby vlastní kanalizační etapa začala teprve tehdy, dosáhne-li se určité hraniční hodnoty.
 • Basin
 • Watershed
  • Výpočet povodí. Povodí je možno definovat jako atribut každého bodu DMT, který identifikuje území ležící v oblasti s přítokem do tohoto bodu. Hranice povodí lze zjistit pomocí různých algoritmů provázaných s odtokovými charakteristikami (směr odtoku a akumulovaný odtok).

Úkoly

(pro rastry používejte pixel 10 m, používejte od začátku výpočtů souřadnicový systém SJTSK_Krovak_EastNorth)

 1. Jaká je délka Štěpánovského potoka určená z dat ZABAGED?
 2. Jaká je délka Štěpánovského potoka vypočteného z hydrologické modelace? (Potok musí mít Flow Accumulation nad 5000)
 3. Jak dlouhou trasu musí urazit kapka deště, která dopadne na bod o souřadnicích 564 300, 1 057 100, aby odtekla ze zájmového území Starého Města?
 4. Jak velká je plocha odtoku (povodí) zajišťovaná říčkou Staříč?
 5. Jak velká je plocha povodí Štěpánovského potoka?
 6. Jaká je celková délka modelovaných toků, které mají mají pořadí podle Strahlera 2 (mají přítoky a zaroveň jsou přítoky)

Výsledky

 1. 3747 m (atributový dotaz, přidat sloupec, Calculate geometry, Statistics)
 2. 3335 m (Fill, Flow direction, Flow accumulation, Reklasifikace, Stream To Feature, dále jako 1.)
 3. 6531 m (Flow Length, vytvořit bodový Shapefile, editovat a vložit bod, Add Surface Information)
 4. 704 ha (Basin, počet pixelů v atributové tabulce pro dané povodí)
 5. 366 ha (Stream Link, Watershed se vstupem StreamLink, počet pixelů v atributové tabulce pro dané povodí)
 6. 25,3 km (Stream Order, Stream To Feature, atributový dotaz, dále jako 1.)