153GIS2 / 7. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Opakování

Zadání

Data

Odkazy

Úkoly

(pro rastry používejte pixel 10 m, používejte od začátku výpočtů souřadnicový systém SJTSK_Krovak_EastNorth)

  1. Využijte tuto hodinu na dodělání úloh z předchozích cvičení, které jste nestihli.
  2. Použijte funkci Topo to Raster (3D Analyst/Raster Interpolation, nebo Spatial Analyst/Interpolation) na datech Starého Města. Vypočítejte DEM s využitím vrstev kót, vodních toků, vrstevnic, vodních ploch a pevniny (obrysu). Z takto vypočteného DEM vypočítejte plochu území se sklonem 5-10 stupňů.
  3. Jaká je plocha všech povodí na území Starého Města pro modelované vodní toky (potok musí mít Flow Accumulation nad 5000), které mají pořadí podle Strahlera 2 (mají přítoky a zároveň jsou přítoky)? K výpočtu funkcí z toolboxu Hydrology použijte DEM z předchozího příkladu.
  4. Vygenerujte mapu hustoty zalidnění v ČR (pomocí funkce Kernel Density, velikost výstupního pixelu 1 km, poloměr okolí 25 km). Určete plochu území, kde je hustota zalidnění vyšší než 400 obyvatel/km2. (Pro tento příklad použijte vrstvu body/obce.shp z archivu FreeGeodataCZ)
  5. Další příklady najdete třeba zde (sekce 6,7,8)

Výsledky

  1. viz předchozí cvičení
  2. 2448 ha
  3. 1898 ha (2142 ha)
  4. 2626 km2 (2649 km2)