153GIS1 2008 - 4. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlavní stránka předmětu


Prostorové analýzy, buffer, overlay

Prezentace

Data stejná jako z předchozích cvičení.

Úkoly

Zjistěte následující:

 1. jaká je výměra lesa na mapovém listu M33-63-A
 2. kolik procent Prahy pokrývá les
 3. jak je velké území ve vzdálenosti do 10 km od Brna (včetně Brna)
 4. na kolika mapových listech TM50 je toto území zobrazeno
 5. kolik obcí (polygonová vrstva) má celou svou plochu do 10 km od hranic Prahy
 6. kolik procent území ČR je ve vzdálenosti do 100 km od hranic Prahy
 7. ve kterých obcích zaujímá les více než 96 procent výměry a kolik procent v těchto obcích to je
 8. kolik se nachází v ČR souvislých ploch větších než 50 pro které platí, že jsou dále než 5 km od obcí (bodová vrstva) a dále než 10 km od nejbližší železnice
 9. kolik procent příhraničního pásma ČR (5 km od hranic) zabírají lesy

Správné výsledky

 1. 124,7
 2. 6,39 %
 3. 1287
 4. 9
 5. 171
 6. 48,6 %
 7. Seninka (100 %), Prášily (99,8 %), Salaš (99,8 %), Karlova Ves (99,7 %), Nelepeč-Žernůvka (96,6 %)
 8. 2 (obě u jižních hranic ČR, jedna v Jihočeském a druhá na pomezí Jihočeského a Plzeňského kraje)
 9. 48,9 %