155GIS1 GIS 1

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 153GIS1 GIS 1)

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 1551GIS
 • Garant předmětu:

prof. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • Přednášející:

prof. Ing. Lena Halounová, CSc.

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z,zk

Anotace

Princip geografických informačních systémů, čas a prostor v GIS, možnosti prostorové reprezentace, prostorová analýza, analýza kvality dat, technické nástroje GIS.

Doporučená literatura
 1. Kolář, J.: Geografické informační systémy 10. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998.
 2. Rapant, P. (2006): Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
 3. Břehovský, M., Jedlička, K. (2005): Přednáškové texty pro Úvod do GIS. ZČU Plzeň, 116 s.
 4. Tuček J.: Geografické informační systémy, Praha Computer Press, 1998.

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

 1. Definice GIS, informatika, základní pojmy, aplikační oblasti GIS, prostor, topologie, historie GIS
 2. Reálný svět x GIS, model v GIS, vztahy objektů, typy modelů, geometrické typy objektů, rozlišovací schopnost
 3. Geografická poloha v GIS, prostorové vztahy, atributy
 4. Čas v GIS, modelování, druhy modelů, chyby v modelování v GIS
 5. Vektorový a rastrový GIS, datová struktura
 6. Rastrový GIS, atributová data
 7. Vektorový GIS, druhy objektů
 8. Geometrické a topologické vlastnosti objektů ve vektorovém GIS
 9. Vektorová a rastrová reprezentace prostorových objektů
 10. Rastrová reprezentace prostorových objektů, způsob ukládání rastrových objektů

Cvičení

Cvičení jsou zaměřena na práci v prostředí Esri ArcGIS verze Pro. Dále je zmíněn open source nástroj QGIS.

Jako pomůcka při cvičeních slouží Výukový portál GIS 1.

Harmonogram

 1. 21.2. [JS] Úvod do práce v prostředí ArcGIS, prostorová data, datové zdroje
 2. 28.2. [JS] Vektorová data, atributové dotazy, prostorové dotazy
 3. 06.3. [JS] Prostorové funkce (geoprocessing), spatial join
 4. 13.3. [JS] Práce s externími daty (Excel, CSV), join
 5. 20.3. [JS] Rastrová data, georeferencování
 6. 27.3. [JS] Vektorizace, tvorba geodatabáze, kontrola topologie
 7. 03.4. [JS] ArcGIS Online, webové služby, připojení do ArcGIS Pro
 8. 10.4. [JS] Ukázky webové prezentace map, Experience Builder, Instant Apps, Dashboards
 9. 17.4. [ML/AG] Volně dostupné GIS nástroje (QGIS)
 10. 24.4. [ML] QGIS – online publikace dat
 11. 30.4. Prezentace semestrální práce
 12. 15.5. Výuka odpadá (výuka v terénu)

Cvičí Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D. (JS), Ing. Martin Landa, Ph.D. (ML), Ing. Alžběta Gardoňová (AG)

Akademický rok 2023-2024

Přednášky

 • pondělí 14.00 C-221

Cvičení

 • středa 12:00 B870 (C101)
 • středa 14:00 B870 (C102)

Podmínky pro udělení zápočtu

Ke stažení

Software

→ Produkty dostupné studentům ČVUT • Esri • ArcGIS Pro • ArcGIS Desktop
http://qgis.org/en/site/forusers/download.html

Externí odkazy

Anglicky

Česky