155TCVI Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Základy teorie pravděpodobnosti: pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, náhodná veličina a náhodný vektor, jednorozměrné a vícerozměrné rozdělení pravděpodobnosti, charakteristiky rozdělení pravděpodobnosti, kovarianční matice.

Přednášky

Přednášky probíhají v učebně C 206 v úterý od 12:00 do 13:50 (viz rozvrh).

Přednášející:

Cvičení

Obsah cvičení navazuje na témata přednášek, které dále rozvíjí formou příkladů. Pravidla cvičení jsou popsána v samostatném dokumentu.

Cvičící:

Pomocné dokumenty - návody, příklady

Návod k použití Bayesova vzorce pro odhad parametru polohy diskrétní náhodné velièiny

Modelové příklady na rozdělení pravděpodobnosti diskrétních náhodných veličin

Výsledky modelových příkladů na rozdělení pravděpodobnosti diskrétních náhodných veličin

Rozvrh

Kruh G2-16 G2-17
Čas Po 8:00 - 9:50 Po 12:00 -13:50
Místnost B973 (B976) B973 (B979)
Vyučující L. Soukup L. Soukup

Harmonogram cvičení

1. týden 2. 10. Nekonalo se.
2. týden 9. 10. Úvod, motivační příklad, zadání úlohy na kombinatorickou pravděpodobnost (podle tohoto zdroje nebo dalších podobných)
3. týden 16. 10. Procvičování příkladů z teorie pravděpodobnosti, zejména na diskrétní rozdělení pravděpodobnosti.
4. týden 23. 10. Zadání úlohy na diskrétní rozdělení pravděpodobnosti
5. týden 30. 10. Rozbor úlohy na diskrétní rozdělení pravděpodobnosti, diskuze o jejím zobecnění na spojitý případ.
6. týden 6. 11. Dokončení úlohy na diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Nápověda k použití Bayesova vzorce pro odhad parametru polohy diskrétní náhodné veličiny.
7. týden 13. 11. Kontrola úlohy na diskrétní rozdělení pravděpodobnosti.
8. týden 20. 11. Písemný test na diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Počítání příkladů na střední hodnotu a varianci náhodné veličiny.

Poznámka


Lubomír Soukup <soukup@utia.cas.cz>