Diskuse:155UZPR / Semestrální projekt

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Přístup k databázi uzpr_projekty

 • databáze: uzpr_projekty
 • host: geo102.fsv.cvut.cz
 • uživatelské jméno: uzpr<rok>_<skupina>, např. uzpr20_a

Příklad pro skupinu A v akademickém roce 2020/2021

psql pgis_uzpr -U uzpr21_a -h geo102.fsv.cvut.cz -W
Přihlašovací dialog v programu QGIS


Vstupní data

SELECT * FROM geometry_columns;

Transformace dat

Data ze schémat osm a gis1 jsou lokalizována v různých souřadnicových systémech.

SELECT g.f_table_name, s.auth_name, s.auth_srid, s.proj4text FROM geometry_columns AS g JOIN
 spatial_ref_sys AS s ON g.srid = s.srid AND g.f_table_schema = 'osm';
-[ RECORD 1 ]+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f_table_name | czech_line
auth_name  | EPSG
auth_srid  | 3857
proj4text  | +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs
...
SELECT g.f_table_name, s.auth_name, s.auth_srid, s.proj4text FROM geometry_columns AS g JOIN
 spatial_ref_sys AS s ON g.srid = s.srid AND g.f_table_schema = 'ruian';
-[ RECORD 1 ]+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
f_table_name | castiobci
auth_name  | EPSG
auth_srid  | 5514
proj4text  | +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha=30.28813972222222 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +units=m +no_defs 
...

Při kombinaci dat ze schémat osm a ruian je nutné provést transformaci (ST_Transform) dat do společného souřadnicové systému.

SELECT count(*) from osm.czech_point AS kino JOIN ruian.obce AS obce ON
 ST_Within(kino.geom, ST_Transform(obce.geom, 3857)) AND
 kino.amenity = 'cinema' AND obce.nazev = 'Praha';

Při opakované transformaci je výhodné vytvořit ve vlastním schématu kopii vektorové vrstvy ve zvoleném souřadnicovém systému, např.

CREATE TABLE obce AS SELECT * FROM ruian.obce;

ALTER TABLE obce ADD COLUMN geom1 geometry(multipolygon, 3857);

UPDATE obce SET geom1 = ST_Transform(geom, 3857);
SELECT nazev,st_astext(st_pointonsurface(geom)) as jtsk,st_astext(st_pointonsurface(geom1)) as pmercator FROM obce LIMIT 1;
-[ RECORD 1 ]---------------------------------------
nazev   | Tvorovice
jtsk   | POINT(-551931.998228383 -1145211.62)
pmercator | POINT(1916798.04173232 6339076.60345749)

Korespondující dotaz dostane následující podobu

SELECT COUNT(*) FROM osm.czech_point AS kino JOIN obce AS obce ON
 ST_Within(kino.geom, obce.geom1) AND
 kino.amenity = 'cinema' AND obce.nazev = 'Praha';

Vytvoření tématické vrstvy

Příklad pro 'vinice' (polygonová data) - viz Map Features na wiki OSM.

CREATE TABLE vinice AS SELECT osm_id, geom AS geom FROM osm.czech_polygon WHERE landuse = 'vineyard';
 • Definice primárního klíče
ALTER TABLE vinice ADD PRIMARY KEY(osm_id);

Pokud přidání primárního klíče nad atributem osm_id zkolabuje, přidejte nový atribut gid a vytvořte primární klíč nad tímto atributem

ALTER TABLE vinice ADD COLUMN gid serial;
ALTER TABLE vinice ADD PRIMARY KEY(gid);
 • Vytvoření prostorového klíče
CREATE INDEX ON vinice USING gist (geom);

Odstranění tématické vrstvy

DROP TABLE vinice;