155FGIS Free software GIS: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 66: Řádek 66:
 
''(Předběžný harmonogram, změny vyhrazeny)''
 
''(Předběžný harmonogram, změny vyhrazeny)''
  
:: (19.2.) ZRUŠENO
+
# (18.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium
# (26.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium
+
# (25.2.) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Map_Features Map Features])
# (TBD) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Map_Features Map Features])
 
 
# (04.3.) [http://training.gismentors.eu/qgis-zacatecnik/ Úvod do QGIS]
 
# (04.3.) [http://training.gismentors.eu/qgis-zacatecnik/ Úvod do QGIS]
# (18.3.+25.3.) [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/python/index.html Úvod do programovacího jazyka Python], [http://training.gismentors.eu/qgis-plugins/ QGIS - tvorba zásuvných modulů]
+
# (11.3.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/geoprocessing/index.html QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)]
# (01.4.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/geoprocessing/index.html QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)]
+
# (18.3.) [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/python/index.html Úvod do programovacího jazyka Python], [http://training.gismentors.eu/qgis-plugins/ QGIS - tvorba zásuvných modulů]
# (08.4.) Knihovny [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/index.html Fiona, Shapely] a [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/index.html RasterIO]
+
# (25.3.) Knihovny [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/index.html Fiona, Shapely] a [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/index.html RasterIO]
# (15.4.) [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/owslib/index.html OWSLib], GDAL ([http://training.gismentors.eu/open-source-gis/knihovny/index.html konzolové nástroje], [https://pcjericks.github.io/py-gdalogr-cookbook/ Python API] - [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/ogr/index.html vektorovová data] & [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/gdal/index.html rastrová data])
+
# (01.4.) Děkanský den
# (22.4.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik Úvod do systému GRASS GIS]
+
# (08.4.) [http://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/owslib/index.html OWSLib], GDAL ([http://training.gismentors.eu/open-source-gis/knihovny/index.html konzolové nástroje], [https://pcjericks.github.io/py-gdalogr-cookbook/ Python API] - [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/vektorova_data/ogr/index.html vektorovová data] & [https://training.gismentors.eu/geopython-zacatecnik/rastrova_data/gdal/index.html rastrová data])
# (29.4.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/grass/index.html Propojení systému GRASS a QGIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/skripty/index.html Skriptování v GRASS GIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pygrass/index.html PyGRASS] (příklad: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik/rastrova_data/analyza-nakladu.html Rastrová analýza nákladů] - [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/_static/skripty/costpath.py costpath.py]); (anglicky: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/10.html Python intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/11.html NDVI example script])
+
# (15.4.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik Úvod do systému GRASS GIS]
# (06.5.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/tgrass/index.html Časoprostorová data v GRASS GIS]: [https://www.slideshare.net/Luis_de_Sousa/presentation-soeren Presentation], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/17.html Intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/24.html MODIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/20.html Sentinel]
+
# (22.4.) [http://training.gismentors.eu/qgis-pokrocily/grass/index.html Propojení systému GRASS a QGIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/skripty/index.html Skriptování v GRASS GIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pygrass/index.html PyGRASS] (příklad: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-zacatecnik/rastrova_data/analyza-nakladu.html Rastrová analýza nákladů] - [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/_static/skripty/costpath.py costpath.py]); (anglicky: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/10.html Python intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/11.html NDVI example script])
# (13.5.) [http://www.opengeospatial.org/standards/wps Web Processing Service], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pywps/index.html PyWPS] (další příklady: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/27.html MODIS], [http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/PyWPS viewshed]), [https://training.gismentors.eu/geoserver-zacatecnik/ GeoServer]
+
# (29.4.) [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/tgrass/index.html Časoprostorová data v GRASS GIS]: [https://www.slideshare.net/Luis_de_Sousa/presentation-soeren Presentation], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/17.html Intro], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/24.html MODIS], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/20.html Sentinel]
# (20.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, javascriptové knihovny Leaflet, OpenLayers ([http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155YFSG/viewshed/ příklad])
+
# (06.5.) [http://www.opengeospatial.org/standards/wps Web Processing Service], [http://training.gismentors.eu/grass-gis-pokrocily/pywps/index.html PyWPS] (další příklady: [http://training.gismentors.eu/grass-gis-workshop-jena/units/27.html MODIS], [http://freegis.fsv.cvut.cz/gwiki/PyWPS viewshed]), [https://training.gismentors.eu/geoserver-zacatecnik/ GeoServer]
 +
# (13.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, javascriptové knihovny Leaflet, OpenLayers ([http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155YFSG/viewshed/ příklad])
  
 
=== Materiály ===
 
=== Materiály ===

Verze z 11. 2. 2021, 17:34

...If I like a program I must share it with other people who like it
--- Richard Stallman

Anotace

Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice, během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.

Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je GRASS GIS, QGIS, knihovnami GDAL, Proj či OWSLib, geodatabázemi PostGIS a SpatiaLite a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu aplikací s využitím programovacího jazyka Python a knihoven systému GRASS a GDAL s důrazem na přístup ke geografickým datům včetně webových služeb jako je WFS či WCS. Kromě toho se studenti rámcově seznamí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem MapServer a knihovnami OpenLayers, Leaflet či PyWPS . Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt OpenStreetMap.

Distanční výuka

Semestrální projekt

Požadavky
Hodnocení
 • Projekt bude prezentován 10.6. od 14hod (15min + diskuze)
 • Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
Témata prací

Přehled zpracovaných prací

Přednášky

Přednášející: Ing. Martin Landa, Ph.D.

 1. Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium (PDF)
 2. Otevřená geodata, OpenStreetMap (PDF)
 3. Geodatabáze (PostGIS, SpatiaLite) (PDF)
 4. Knihovna GDAL (PDF)
 5. Úvod do GRASS GIS (PDF)
 6. Pokročilá témata GRASS GIS, propojení s QGIS (PDF)
Přednášky ke stažení ve formátu PDF jako jeden soubor • LaTeX
Examples

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách.

středa 16:00 - 19:40 B-870

Harmonogram

(Předběžný harmonogram, změny vyhrazeny)

 1. (18.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium
 2. (25.2.) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - Map Features)
 3. (04.3.) Úvod do QGIS
 4. (11.3.) QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)
 5. (18.3.) Úvod do programovacího jazyka Python, QGIS - tvorba zásuvných modulů
 6. (25.3.) Knihovny Fiona, Shapely a RasterIO
 7. (01.4.) Děkanský den
 8. (08.4.) OWSLib, GDAL (konzolové nástroje, Python API - vektorovová data & rastrová data)
 9. (15.4.) Úvod do systému GRASS GIS
 10. (22.4.) Propojení systému GRASS a QGIS, Skriptování v GRASS GIS, PyGRASS (příklad: Rastrová analýza nákladů - costpath.py); (anglicky: Python intro, NDVI example script)
 11. (29.4.) Časoprostorová data v GRASS GIS: Presentation, Intro, MODIS, Sentinel
 12. (06.5.) Web Processing Service, PyWPS (další příklady: MODIS, viewshed), GeoServer
 13. (13.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, javascriptové knihovny Leaflet, OpenLayers (příklad)

Materiály

Pracovní prostředí

Většina zmíněných softwarových projektů je multiplatformních, nainstalujete je v rámci Vaší distribuce GNU/Linux či stáhnete instalační soubory přímo ze stránek projektů (většinou pro GNU/Linux, Mac OSX a MS Windows). Pro uživatele MS Windows lze doporučit OSGeo4W jako meta-instalátor pro vybrané projekty OSGeo (GRASS GIS, QGIS, MapServer a další) - podrobný návod. Můžete také vyzkoušet OSGeoLive.

Testovací data
WPS

Příklady dotazů:

Ukázka jednoduché webové aplikace: http://geo102.fsv.cvut.cz/~landa/vyuka/155YFSG/viewshed/

Poznámka k Flask:

from flask_cors import CORS
CORS(app)
Konzultace
Ing. Martin Landa, Ph.D. <martin.landa fsv.cvut.cz> (B802, konzultační hodiny)

Odkazy

Iniciativa

Software

Knihovny
Desktop
Web
Geodatabáze
Obrazová data

Geodata

Dokumentace

Česky
Anglicky

Různé

Doporučená literatura

Neteler, M., Mitasova, H. - Open Source GIS: A Grass GIS Approach

Kluwer Academic Pub,2004
http://books.google.cz/books?id=Qvp9iFg\_WPEC
Bibtex
Author : Neteler, M., Mitasova, H.
Title : Open Source GIS: A Grass GIS Approach
In : -
Address :
Date : 2004

Sherman, G.E. - Desktop GIS: Mapping the Planet With Open Source Tools

Pragmatic Bookshelf,2008
http://books.google.cz/books?id=xZ7tHwAACAAJ
Bibtex
Author : Sherman, G.E.
Title : Desktop GIS: Mapping the Planet With Open Source Tools
In : -
Address :
Date : 2008

Hall, G.B., Leahy, M.G. - Open Source Approaches in Spatial Data Handling

Springer London, Limited,2008
http://books.google.cz/books?id=JZNuu8XODQMC
Bibtex
Author : Hall, G.B., Leahy, M.G.
Title : Open Source Approaches in Spatial Data Handling
In : -
Address :
Date : 2008

Ramm, F., Topf, J., Chilton, S. - OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World

Uit Cambridge Limited,2010
http://books.google.cz/books?id=AnCNQQAACAAJ
Bibtex
Author : Ramm, F., Topf, J., Chilton, S.
Title : OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World
In : -
Address :
Date : 2010

De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A. - Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools

Matador,2007
http://books.google.cz/books?id=SULMdT8qPwEC
Bibtex
Author : De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A.
Title : Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools
In : -
Address :
Date : 2007